Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Çıkış Stratejileri

Ä°yi Uygulamalar

The Unity Initiative - Surrey, UK

Birlik GiriÅŸimi – Surrey, BirleÅŸik Krallık Birlik GiriÅŸimi (TUI), gerici mutlakiyetçiliÄŸin ortadan kaldırılması,... []

Åžiddet Ä°çermeyen Ä°letiÅŸim DerneÄŸi – Ljubljana, Slovenya

Åžiddet Ä°çermeyen Ä°letiÅŸim DerneÄŸi, Ljubljana bölgesindeki çocuklar ve gençler için kampanyalar ve eÄŸitim atölyeleri... []

EXIT S.C.S. onlus (Exit, cooperative social enterprise onlus) - Northern Italy

EXIT S.C.S. Onlus (Exit, kar amacı gütmeyen, kooperatif sosyal kuruluÅŸ) – Kuzey Ä°talya EXIT S.C.S. Onlus; özellikle dini... []

Fair Skills - youth cultural peer training - Berlin, Germany

Adil Beceriler – Gençler için kültürel eÅŸ düzey eÄŸitim – Berlin, Almanya “Adil Beceriler” adlı çalışma;... []

Back on Track - Copenhagen, Denmark

Geri Ä°zleme – Kopenhag, Danimarka Özellikle, Kopenhag’da terörizm veya radikalleÅŸmeye karşı savunmasız suçlardan mahkum... []

Serbest Kalma ve Serbest Kalma Sonrası Kritik Bakım – Søborg, Danimarka

Ulusal güvenlikle ilgili nedenlerden ötürü PET (Danimarka Güvenlik ve Ä°stihbarat Servisi), Danimarka'ya Suriye veya Irak gibi... []

Exit Ä°sveç – Stokholm, Ä°sveç

Exit, saÄŸ kanat sahnesinden ayırmak ve radikalleÅŸmekten uzaklaÅŸtırmak için Norveç’te geliÅŸtirildi. Ä°sveç'te... []

Aggredi Programı – Helsinki, Finlandiya

Aggredi’nin asıl amacı ÅŸiddeti azaltıp ya da ÅŸiddeti bireysel düzeyde tamamen sonlandırmaktır. DiÄŸer amaç ise dış... []

Sosyal alan içerisinde bulunan Exit – Waren, Almanya

Bu proje (Jump), profesyonellerin (özellikle pedagojik) ve diÄŸer taraftan toplumsal alanlardaki kiÅŸilerin, saÄŸ kanat... []

Polis güçlendirme iletiÅŸimi için rehber – Oslo, Norveç

Diyalog, karşılıklı anlayış ve güven yaratmak ve anlaÅŸmazlıkları çözmek için önemli bir araçtır. Çocuklar ya... []

Restoring Relation Project (RRP): Addressing Hate Crime through Restorative Justice - London,UK

Ä°liÅŸki Projesinin Restorasyonu (RRP): Onarıcı Adalet Yoluyla Nefret Suçunun Tespiti – Londra, BirleÅŸik Krallık RRP,... []

EXIT-Almanya, Berlin

Aşırı saÄŸ hareketinden ayrılmak ve yeni bir hayata baÅŸlamak isteyen bireylere yardım eden bir giriÅŸimdir. Almanya’da... []

Hesse Danışma Merkezi – Hesse, Almanya

Açılışından bu yana, Hesse Danışma Merkezi’nin asıl odağı radikalleÅŸme sürecine müdahale etmek olmuÅŸtur.... []

Taking Responsibility - Berlin, Germany

Sorumluluk Alma – Berlin, Almanya “Sorumluluk Alma”nın Amacı – Gençleri nefret ve ÅŸiddetten koparmak, ideolojik olarak motive... []