Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Ana Sayfa

Neden Yerel Düzeyde SeçilmiÅŸ Temsilciler için bir "Alet Çantası"?

Amicale du conseil de l'europe

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi daha esnek ve kapsayıcı bir toplumu desteklemek için 20 yılı aÅŸkın bir süredir çalışmaktadır.

Son dönemlerde Avrupa’da gerçekleÅŸen saldırılar toplumun belirli kesimlerinde artan radikalleÅŸme, nefret söyleminin yeni formlarının oluÅŸması ve yayılması, bazı toplulukların  damgalanması sonucunu ortaya çıkarmaktadır.  Bu yeni eÄŸilimlere yanıt olarak, kentleri ve bölgeleri bu alanlarda daha aktif bir ÅŸekilde çalışmaya teÅŸvik etmek için, Kongre 2015 yılında “Yerel düzeyde radikalleÅŸme ile mücadele stratejisi” belirlemiÅŸ ve bir kılavuz hazırlamıştır.

Kongre tarafından geliÅŸtirilen alet çantasının  amacı, bu yeni sorunlarla ilgili olarak Yerel ve Bölgesel Yönetimleri daha etkili bir ÅŸekilde bilgilendirmektir.

Kültürler arası ve dinler arası faaliyetler düzenlemek için oluÅŸturulan alet çantası ÅŸunları içerir:

  • Dört özel dosya
  • Yerel ve Bölgesel Yönetimler için “RadikalleÅŸmenin ve Nefret söyleminden kaynaklanan eylemlerin Yerel düzeyde önlenmesi” Kılavuzu
  • Yerel Yönetimler düzeyinde inançlar arası diyalog için 12 ilke

Kongre aynı zamanda, kurmuÅŸ olduÄŸu bu internet sitesiyle , Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin, kapsayıcı toplumlar oluÅŸturma, kültürlerarası ve dinler arası diyalog, demokratik vatandaÅŸlık, radikalleÅŸme ile mücadele gibi konularda mevcut kaynak ve bilgilere doÄŸrudan eriÅŸmelerini saÄŸlamaktadır.

Bütün bu kaynaklar dört kategoride listelenir ve düzenli bir ÅŸekilde güncellenir;

  • Hukuki Kaynaklar
  • Bibliyografya Kaynakları
  • EÄŸitim ve GeliÅŸim Programları
  • Ä°yi uygulamalar

ALBANIAN - ARABIC- ARMENIAN - AZERI - BOSNIAN - BULGARIAN - CROATIAN - CZECH - DANISH - DUTCH - ENGLISH - ESTONIAN - FINNISH - FRENCH - GEORGIAN - GERMAN - GREEK - HUNGARIAN - ICELANDIC -  ITALIAN - LATVIAN - LITHUANIAN - MACEDONIAN - MALTESE -  MONTENEGRIN - NORWEGIAN - POLISH - PORTUGUESE - ROMANIAN - RUSSIAN  - SERBIAN - SLOVAK - SLOVENIAN - SPANISH - SWEDISH - TURKISH - UKRAINIAN