Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Hukuki Kaynaklar

Avrupa Konseyi, Avrupa’da insan haklarını korumak, demokrasiyi güçlendirmek ve hukuk normları çerçevesinde hukukun üstünlüğünü saÄŸlamak için çalışır.

Konsey son yirmi yılda özgürlüklere ve temel haklara yönelik saldırı risklerini ve çatışmaları önlemek amacıyla radikalleÅŸmeyle mücadele, kültürler arası ve dinler arası diyaloÄŸun teÅŸviki, demokratik vatandaÅŸlık ve kapsayıcı toplumlar kurma konularında çok sayıda tavsiye kararı almış ve referans belgesi hazırlamıştır.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi bu temalara, yıllık genel kurul toplantıları sırasında birçok metni kabul etmek suretiyle katkıda bulunmuÅŸ, bu kaynakların tamamı internete yüklenerek online eriÅŸilebilir hale gelmiÅŸ ve yerel yönetimlerin kullanımına sunulmuÅŸtur.

Hukuki Kaynaklar