Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Romanları Hedef Alan Nefret Suçlarını Rehberler ile Gözleme – Prag – Çek Cumhuriyeti

İyi Uygulamalar Toplum Katılımı ve Yetkilendirme

Roman rehberlerin gözlemi ve desteÄŸi temel alarak; karşılıklı radikalleÅŸme ve karşılıklı nefret suçunu engellemek için, nefret olaylarına maruz kalmış Roman kurbanlarına yaklaÅŸmalarını, güvenini kazanmalarını ve bu kiÅŸilerin ilgili profesyonellerle baÄŸlantı kurmalarını, uzman hizmetlerden (yasal destek, psikolojik destek vb.) faydalanmalarını saÄŸlar. Romanlar ve Roman Åžehir Polisi Asistanları ağını kullanarak Roman azınlığına karşı nefret suçu olaylarının takibini amaçlayan aynı topluluktan atölye çalışanları eÄŸitildi. Bu rehberlik; gözlem, Roman azınlığına mensup suçlular arasında alternatif cümlelerin verimliliÄŸini artırmak ve onları cezalandırma/misilleme nefret suçu eylemlerine karşı daha dayanıklı hale getirmeye odaklanmak ile baÄŸlantılıdır (veya bu ÅŸartı içerir). Roman danışmanları, temas kuran kiÅŸilerle (nefret sebepli olayların maÄŸdurları) iletiÅŸime geçer. MüÅŸterilere etnik ve kültürel olarak yakın oldukları ve Roman topluluÄŸunun ayrıntılı bilgi birikimine sahip oldukları için, müÅŸterilere yaklaÅŸma ve güvenlerini kazanma becerileri yüksektir. Roman danışmanları, davaları koordine eden ve davanın türünü sınıflandıran kiÅŸiye (nihai olarak hukuk uzmanlarının yardımıyla) rapor verirler. Bölgesel koordinatörün çalışmalarının bir kısmı maÄŸdurların ve/veya tanıkların rehberleri ile saha çalışmasıdır. Davanın türüne baÄŸlı olarak, nefret suçları maÄŸdurlarına yasal destek saÄŸlayan ortak kuruluÅŸa (IUSTITIA) baÄŸlıdır. Raporlayan kiÅŸinin hukuki desteÄŸe ihtiyacı yoksa veya olay nefret suçu niteliÄŸine sahip deÄŸilse, bölgesel koordinatör maÄŸdurlara ve / veya raporlama yapan kiÅŸilere temel destek saÄŸlar ve genellikle bu kiÅŸilerin, destek hizmetleri veya danışmanlık hizmeti veren diÄŸer yerel kuruluÅŸlarla iletiÅŸime geçmesini saÄŸlar. Sonunda bölgesel koordinatör, nefreti tetikleyen olaylara yol açan durumları önlemek için yerel topluluÄŸun diÄŸer üyeleriyle de iletiÅŸim kurar. Rehberler, IUSTITIA ile yapılan anlaÅŸmadan sonra, maÄŸdurlara destek olmayı (örneÄŸin, maÄŸdura IUSTITIA danışmanı ile buluÅŸmada veya devlet kurumlarında buluÅŸmada eÅŸlik etmek) önerebilir.


Ä°letiÅŸim bilgileri:

Korunní 880/101

130 00 Praha 3

Çek Cumhuriyeti

Marek Demner


E-posta: demner@rubikoncentrum.cz

Tel: (+420) 739 470 408

Ä°nternet sitesi: http://www.rubikoncentrum.cz/en/