Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Barınma ve Komşuluk

Ä°yi Uygulamalar

Kültürlerarası olaylarla sosyal uyum ve kentsel yenilenmeyi teÅŸvik etmek;

Setubal'da azınlıklar tarafından yürütülen bazı faaliyetler, kültürlerarası düzeyde sınırlı bir katılım... []

Karşılama Politikası - İspanya

Belediye konut stoÄŸu üç tane ana bölgede yeniden konut saÄŸlamada 2052’den fazla evden ve aynı etnik kökene sahip olan sakinlerin... []

Toplumlar arasındaki engelleri aşmak - Barselona, İspanya

Toplulukların bölgesel ayrımlarını yapmaktan kaçınarak, mahalle ve sosyal bütünleÅŸmede entegrasyona katkıda bulunan herkes... []

Mahallelerde ÇeÅŸitliliÄŸi Artırma ve DiyaloÄŸu GeliÅŸtirme - Bergen, Norveç

Bergen’in mahallelerinin bir çoÄŸunda, sakinlerin büyük bir çoÄŸunluÄŸu çoÄŸunluk geçmiÅŸinden gelmektedir: Azınlık etnik... []

Arnold Circus Yenilemesi - Londra Tower Hamlets, Ä°ngiltere

Arnold Circus Birleşik Krallığın ilk sosyal konut alanlarından birisidir. Şu anda yaklaşık olarak Yerel Virginia... []

Bir mahallenin imajını değiştirme- Loures, Portekiz

28 Åžubat 2015’te, Portekiz’in Loures kentinde C4i ekibi tarafından yerel sanatçılar ve gençlerle birlikte düzenlenen Quinta do... []

“Closer and Closer”: good neighborhood policy through culture

“Daha yakın ve daha yakın”: kültür yoluyla iyi mahalle politikası - Lublin, Polonya Lublin, 2016 için Avrupa Kültür... []

"Voisin Malin" – Dezavantajlı mahallelerde kültürlerarası sosyal giriÅŸim- Paris, Fransa

Voisin Malin yoksul ve dezavantajlı alanlarda yaşayan halka yardım etmek amacını taşıyan bir sosyal projedir. Konut... []

Reggio Emilia – Demiryolu Ä°stasyon Bölgesinin yeniden deÄŸerlendirilmesi bölgesel çalışması – Reggio Emilia, Italya

Arka plan, Ä°nÅŸaat Firmalarının iflasa sürüklenmesi, istasyon bölgesinin dinamikleri, Kentin 2000’lerde maruz kaldığı... []

"General when possible, specific when needed" ( Mümkün olduÄŸunda genel, ihtiyaç olduÄŸunda spesifik ) - Tilburg, Hollanda,

Kent raporuna göre, Tilburg’da yaÅŸlılar için sadece genel kapsamda evler var. Bu durum, özellikle göçmenlerin... []