Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Ä°letiÅŸim ve "Söylenti Karşıtı" Kampanyalar

Ä°yi Uygulamalar

Lewisham “Genç Belediye BaÅŸkanı” projesi- Londra Lewisham, Ä°ngiltere

Genç insanlar, baÅŸkaları ile röportaj yapmak için bilmedikleri ilçenin farklı bölgelerine götürüldüler, böylelikle rakiplerinin... []

Kültürlerarası karışımı kamusal kütüphanelerde, müzelerde ve sanat giriÅŸimlerinde desteklemek - Bergen, Norveç

Bergen pek çok kamusal alan politika enstrümanı uygulamıştır.  Yerel devlet kültürlerarası karışımı kamusal... []

ÇeÅŸitlilikten faydalanılacak kamu politikalarının uygulanması – Bergen, Norveç

Bergen’in yerel yönetimi pek çok iyi yönetim politikaları uygulamaya koymuÅŸtur. Åžehir ilk kapsamlı aksiyon planı olan... []

Karl-Marx Strasse – “Genç, Renkli, BaÅŸarılı” – Berlin – Neükölln, Almanya

Aksiyon! Karl Marx- Straße - “Genç, Renkli, BaÅŸarılı” ÅŸehirdeki ana sokak için €10 milyonluk hırslı bir ÅŸehir... []

Have a Say in Neukölln! - Nachbarschaftsheim Neukölln

Neukölln Berlin’in güneydoÄŸusunda bulunan bir bölgedir, bölge Berlin içerisindeki en yüksek göçmen yüzdesine sahiptir. Bölgedeki... []

ÇeÅŸitlilik avantajını öne sürmek – Kopenhag, Danimarka

Kopenhag ÅŸehri çeÅŸitlilik avantajı bilinirliÄŸini farklı seviyelerde arttırmaktadır:  ÇeÅŸitlilik konusuyla ilgilenen... []

Dublin Toplu Taşımada Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele

Ä°rlanda’nın Göçmenlik Konseyi ile ortak olarak Dublin Belediye Meclisi, Ä°rlanda’nın EÅŸitlik Kurumu ve toplu taşıma... []

Göçmen Entegrasyonu için Yerel Plan - Lisbon, Portekiz

Yerel halka olan baÄŸlılığını ifade etmek için ve kamu görevlilerinde aciliyet duygusu uyandırmak için, Lizbon Belediye... []

Barcelona - Kültürler arası ÅŸehir - Barcelona, Ä°spanya

Åžehir parlamentosu tarafından kültürlerarası plan oluÅŸturulmuÅŸtur. Kültürlerarası diyalog için bir politika sorumlusu... []

The Big Society: making things happen by encouraging active citizenship (Büyük Toplum: Etkin vatandaÅŸlığı teÅŸvik ederek bir ÅŸeyleri gerçekleÅŸtirmek) - Londra Lewisham, Ä°ngiltere

Koalisyon Hükümeti Büyük Toplum adında Ä°ngiltere genelinde yeni bir yönetim anlayışını sunmayı denerken, Lewisham güç... []

NEUCHÀTOI 2013: Kültürel Engelleri AÅŸmak için Kültürel EtkileÅŸim - Neuchâtel, Ä°sviçre

2006 ve 2009’daki baÅŸarılarının ardından, NEUCHÀTOI çoÄŸulcu bir toplumun olumlu imajı ve kamu alanlarındaki... []

Mahalle Paktı: Åžehir ve VatandaÅŸlar için Karşılıklı Yükümlülükler - Reggio Emilia, Ä°talya

Hem yerli hem de göçmen topluluklar ile ilgili konulara yönelik güçlü bir siyasi irade ve taahhüt vardır. Belediye BaÅŸkanı ve... []

Yerel Düzeyde Bir Ombudsman Kurumu - San Sebastian, Ä°spanya

Åžehir, kültürler arası bir strateji ve özel bir bütçe ile hareket planı oluÅŸturmanın yanı sıra kültürlerarası bir... []

Office for Immigrants and Ethnic Minorities (GIME) - Göçmenler ve Etnik Azınlıklar Ofisi (GIME) - Setúbal, Portekiz

Göçmenler ve Etnik Azınlıklar Dairesi (GIME) aracılığı ile, Setubal Belediyesi çeÅŸitlilik ve göçe kapsamlı ve çapraz... []

"Aynı Yönde Hep Birlikte" - Tenerife, Ä°spanya

2009’da, kültürlerarası politikalara iliÅŸkin Cabildo’nun taahhüt ve hareketin öncesini ve sonrasını iÅŸaret eden Aynı... []

The House of the World: meeting place for new people and ideas - (Dünya Evi: Yeni insanlar ve fikirler için buluÅŸma yeri) - Tilburg, Hollanda

Kent tarafından sunulan raporda, Hollandalıların genellikle evde, kendi bahçelerinde vakit geçirdiklerini gözlemledik. Göçmen... []

Erlangen, Almanya – Söylenti Karşıtı Piknik Ziyafeti - Erlangen, Almanya

Erlangen ÅŸehri, C4i Communication für Vielfalt (ÇeÅŸitlilik için Ä°letiÅŸim) kampanyasını baÅŸlatmak için 180 metre... []

“Sanat ile anlatım” ve “Pozitif diyalog” Konularının Desteklenmesi - Amadora, Portekiz

Amadora Åžehir Konseyi tarafından 2014 yılı Eylül ayında baÅŸlatılan “Söylentiyi Besleme!” isimli kampanya çerçevesinde,... []

Asılsız Söylentilerle Mücadele Kampanyası: Göçmenlerle ilgili mitleri dağıtma – Barcelona, Ä°spanya

Kampanyanın amaçları ÅŸunlardır:  Hem ÅŸehirde var olan hem de ÅŸehre yeni gelmiÅŸ nüfus içerisindeki kültürel... []

Göçmenlerin ve azınlıkların medyadaki pozitif görüntüsünü desteklemek – Bergen, Norveç

Bergen’deki lokal medyada azınlıkların resmediliÅŸ ÅŸekilleri izlenmektedir. Belediye ara sıra göçmenlerin ve... []

Utekontaketen and Samarbeidsråd for tros- golivssynssamfunn - Bergen, Norveç

Bergen ÅŸehri, aracılık ve uyuÅŸmazlığın çözümlenmesi politikaları çerçevesinde pek çok giriÅŸimi uygulamaya... []

“Good Daughters – good Sons”: Gençlerin anlaÅŸmazlıkları anlamalarını saÄŸlamak - Berlin-Neukölln, Almanya

Neukölln’ün etnik temelli tansiyonun doÄŸrudan yüksek olduÄŸu bir yer olduÄŸuna dair yeterli dayanağımız yoktur. Fakat,... []

Asılsız Söylenti Karşıtı Web Uygulaması- Bilbao, Ä°spanya

Bilbao’daki iletiÅŸim kampanyasında kullanılan ana metafor gökten düÅŸen ÅŸemsiyenin bir koruma olmasıydı. Ä°letiÅŸim... []

Botkyrka’daki Söylentiler - Kültürlerarası Botkyrka’ya zarar veren yaygın söylentilerle ilgili çalışma - Botkyrka, Ä°sveç

Toplumlardaki marjinalleÅŸtirilmiÅŸ grupları dışlayan ve yaftalayan mekanizmaların ana özelliÄŸi söylentilerin... []

Söylenti Karşıtı Kafeler - Botkyrka, Ä°sveç

Botkyrka Ä°sveç’te söylentileri ve önyargıları tartışmak ve keÅŸfetmek için söylenti karşıtı kafeler... []

Amadora okulunda Asılsız Söylentiyle Mücadele için eÄŸitilmiÅŸ temsilciler – Amadora, Portekiz

Entegrasyon için Ä°letiÅŸim (C4i) projesi kapsamında, Amadora ÅŸehri eÄŸitime ve okullara odaklanan bir iletiÅŸim kampanyası... []

Lewisham’de Ä°nancı Olmak, Londra Lewisham – UK

Geleneksel olarak direkt servis (bina kullanımı ya da kötüye kullanımı) üzerine bir etkisi olacaksa konsey böyle bir ÅŸeye... []

Oslo’da Medya: Sorumlu ve Kültürlerarası – Oslo, Norveç

Åžehir ”Medyada kültürel çeÅŸitlilik” isimli göçmen geçmiÅŸine sahip artistlerin organize ettiÄŸi konserler, sergiler ve... []

OXLO Ä°ÅŸ AntlaÅŸması – Oslo, Norveç

OXLO Ä°ÅŸ AntlaÅŸması, OXLO Belediye BaÅŸkanı tarafından 2014 Oslo Global Hareketlilik Forumu’nda Kültürel Ä°liÅŸkiler ve... []

SONETOR Semineri - Kültürlerarası aracıların göçmenlerin sosyal içerimlerine katkısı - Patras, Yunanistan

Kültürlerarası aracıların profesyonel ihtiyaçlarına karşılık vermesi anlamında SONETOR, Avrupa Projesi ilk... []

Centro per la Mediazioni dei Conflitti - Reggio Emilia, Italy

His ÅŸüphesiz bu örnek Reggio Emilia’nın en çnemli güçlü yönlerinden biridir ve diÄŸer IC ağındaki ÅŸehirlere de örnek... []

“Fraile for All” Projesi - Tenerife, Ä°spanya (El Fraile Mahallesi)

7000’in üzerinde yaÅŸayanıyla El Fraile, Güney Tenerife’de Arona’ya baÄŸlı küçük bir kasabadır. Åžehir yıllar boyunca... []

Diyalog ve kişisel değişimle kamusal alan inşaası - Barcelona, İspanya

Sosyal alanda Katalan kullanımının tecrübeler ve kiÅŸisel deÄŸiÅŸimlerle beslendiÄŸi ortak etkileÅŸim alanlarına deÄŸer... []