Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Karşılama ve Sosyal Entegrasyon

Ä°yi Uygulamalar

Melitopol Forum 2015, 2015-2020 Kültürlerarası Åžehir Stratejisini baÅŸlatmıştır ve Ulusal ICCUA ağının geliÅŸiminde yeni bir döneme damga vurmuÅŸtur- Melitopol, Ukrayna

Kültürlerarası GeliÅŸim 28-29 Eylül 2015’de Melitopol’de, “Kültürlerarası Melitopol birleÅŸik ve entegre bir Ukrayna’yı... []

Bir çeÅŸitlilik avantajı hikayesi: Flemen ÅŸehri Polonyalı psikoloji uzmanlarını iÅŸe alıyor - Utrecht, Hollanda

Sonbahar 2011 Hollanda ÅŸehri Utrecht’i bir çıkmaza soktu. Reddedilen sığınmacılar sokaklarda kaldı ve uzun zamandır... []

“Tolerans Kupası”: Yerel Topluluklardan Gelen Çocuklar için Mini Olimpiyatlar - Subotica, Sırbistan

Tolerans Kupası her türlü sosyal çevreyi bünyesinde barındıran okulların mini-olimpiyatlarda yer aldığı yıllık bir... []

ÇeÅŸitlilik için Kültür ve Spor Etkinlikleri - Stavanger, Norveç

DiÄŸer Norveç ÅŸehirlerinde, Syttende Mai Norveç Milli Günü sadece bir 19.yy icadı olan Norveç kültürünün (bunad bölgesi halk... []

Yabancıları Åžehrimizde Karşılama - Stavanger, Norveç

Bölge için yeni gelen insanların iyi karşılanması çok önemlidir. Bir kaç sene önce, Stavanger Ticaret ve Sanayi Odası... []

Burkina Faso: EÅŸ-geliÅŸimin gerçek ruhu - Reggio Emilia, Ä°talya

Reggio Emilia’da göçmen katılımı geldikleri memleketler ile kalkınma iÅŸbirliÄŸine yönelik projelerle... []

Mondinsieme: dünya ile birlikte - Reggio Emilia, Ä°talya

Ä°lham verici bir kültürlerarası kent, en azından kısmen de olsa ana Diaspora gruplarının kaynak yerleri ile dinamik bir... []

Mondo tra I fornelli: kültürlerarası yemek piÅŸirme laboratuvarları - Reggio Emilia, Ä°talya

Mondinpiazza Festivali ÅŸehir sokaklarında açılan kültürlerarası bir haftasonudur. Yabancılar, Belediye hizmetleri ve yabancı... []

Patlas nüfusunun savunmasız gruplarının topluma dahil edilmesinden faydalanma - Patras, Yunanistan

Yunanistan’daki Patlas ÅŸehri nüfustaki hassas grupların topluma dahil edilmesine yönelik çalışmalar sürmektedir. Programların... []

Åžehirde birlikte yaÅŸama için yetiÅŸkin kurucuları eÄŸitme projesi - Parla, Ä°spanya

Proje 15 saatlik üç eÄŸitimden oluÅŸur ve kursun sonunda katılımcılara birlikte çalışmaları için “Åžehirde Birlikte... []

Bank of Time project (Zamanın Kıyısı Projesi) - Parla, İspanya

Zamanın Kıyısı (ZK) aktiviteleri veya hizmetlerini (para aracılığı ile olmadan) diÄŸer üyeler ile (ZK üyeleri)... []

EuroPride Ä°nsan Hakları Konferansı – Oslo gündemi belirliyor - Oslo, Norway

Oslo ÅŸehri ve LGBTT-birliÄŸi 26 ve 27 Haziran’da 2014 EuroPride Ä°nsan Hakları konferansına Avrupda’daki NGO’ları ve... []

Oslo’da ÇeÅŸitlilik Fırsatları Extra Large GeliÅŸiyor - Oslo, Norveç

Ekim 2012’de Norveç’in Oslo ÅŸehri kültürlerarası politikalarını gözden geçirmek için bir grup uluslararası uzmana... []

Kurumsal Ayrımcılığa Karşı Organizasyon (OMOD) - Oslo, Norveç

Oslo’da çeÅŸitlilikle alakalı büyük ve çok aktif bir gönüllü sektör vardır ve ırkçılık ve ayrımcılıkla... []

Modern Åžehrin Yaratıcı Atölyeleri - Barselona, Ä°spanya

Modern bir ÅŸehrin yaratıcı atölyeleri”nin amacı, tüm vatandaÅŸlar arasında ve özellikle yakın tarihte gelenler... []

A Gipsy is your Neighbour” Programme: re-discovering national heritage - Lublin, Polonya

“KomÅŸun Bir Çingene” Programı: ulusal mirası yeniden keÅŸfetme  “KomÅŸun Bir Çingene” Programı Güney... []

Fifth edition of the Festival "ALL – Walk of Cultures" 2013 ("HEPÄ°MÄ°Z – Kültürler YürüyüÅŸü" 2013) - Lizbon, Protekiz

BeÅŸ yıldır, Lizbon Belediye Meclisi Kültür Üreticileri Akademisi ve GLEM (Dünya Ofisinin Lizbon Ofisi) ile ortaklaÅŸa olarak TODOS-... []

Göçmen ve onları kabul eden toplumlar arasındaki iliÅŸkiyi gözden geçirme - Erlangen, Almanya – Göçmen Åžehri Erlangen

Lampedusa’nın nerede olduÄŸunu öÄŸrendik, 2005 yılında Fransız banliyölerinin neden yakıldığını... []

Gipuzkoa Solidarity V. Bizilagunak / The Next-door family - Donostia-San Sebastian

“Bizilagunak: La Familia de al lado” bir Çek organizasyonundan esinlenerek 2012’de hayata geçmiÅŸtir. Buradaki fikir göç eden aileler... []

Kopenhag’da ÇeÅŸitlilik ile Büyüme - Kopenhag, Danimarka

Kopenhag’da angaje olma, ÅŸehir için bir vizyon ve Kopenhag’ın yeni kapsayıcılık politikasının ÅŸehir için bir... []

Kopenhag’ın Ev SahipliÄŸi Yaptığı Program Entegrasyon Sürecini KolaylaÅŸtırıyor - Copenhagen, Danimarka

Kopenhagen’in evsahipliÄŸi yaptığı program gönüllü olarak ev sahipliÄŸi yapmak isteyen Kopenhaglılar ve yeni gelen... []

Refugees welcome – Refugee integration policies in Berlin (Mültecileri Karşılama; Berlin Neukölln’da Mülteci entegrasyon politikaları) - Berlin, Almanya

Mültecileri Karşılama – Berlin Neukölln’deki mülteci entegrasyon politikaları” baÅŸlıklı yeni rapor kültür ve... []

“News from Babylon” (“Babil’den Haberler”) - Berlin-Neukölln, Almanya

Mitmachzirkus Neukölln geri kalmış sosyal çevreden gelen öÄŸrencilere yeni beceriler konusunda yoÄŸun bir eÄŸitim imkanı sunmak... []

The "Action Plan for Inclusion and Diversity” (Kapsayıcılık ve ÇeÅŸitlilik için Hareket Planı) - Bergen, Norveç

Bergen kültürlerarası yaklaşıma olan baÄŸlılığını gösteren bir dizi giriÅŸimi benimsemiÅŸtir. Belediye meclisi... []

Farklı Grupları Memnuniyetle Karşılamak için ÇeÅŸitli Karşılama Projeleri - Bergen, Norveç

Bergen çeÅŸitli karşılama politika araçlarını uygulamaya koymuÅŸtur. ÖrneÄŸin, ÅŸehir yeni gelenleri karşılamaktan... []

Kaleydoskop ve FIKS Bergen - Bergen, Norveç

Bergen Åžehir tarafından yönetilen bağışları tahsis ederken kültürlerarasılığı bir kriter olarak kullanmaktadır.... []

XEIX project for Diversity Advantage (Farklılıkların Avantajı için XEIX Projesi) - Barselona, Ä°spanya

XEIX entegrasyon projesi, Eixample Bölgesi ve Eix Fort Pienc Perakendeciler DerneÄŸi ile iÅŸbirliÄŸi içinde yürütülmektedir. Proje Ekim... []

Yenilik ve karşılama politikaları üzerindeki etkisi: Barselona örneÄŸi - Barselona, Ä°spanya

Bu yüzyılın ilk on yılı boyunca, kültürlerarası entegrasyonun daha global bir sürecine doÄŸru atılmış bir ilk adım... []