Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Conflict Resolution and Governance - University of Amsterdam

EÄŸitim ve GeliÅŸim Programları Barış ve Çatışma Çalışmaları

UyuÅŸmazlıkların Çözümlenmesi ve YönetiÅŸimi - Amsterdam Üniversitesi - Hollanda

Bu program, kamu yönetimi dinamikleriyle iliÅŸkili uyuÅŸmazlıkları ve uyuÅŸmazlıkları çözme çabalarını analiz etmeye yardımcı olan teori ve araÅŸtırmalara temel saÄŸlamaktadır.