Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Ufuq.de – Jugendkultur, Religion und politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft (“ufuq.de – Youth culture, religion and civic

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

("ufuq.de - Göç toplumlarında gençlik kültürü, din ve sivil eÄŸitim") - Almanya

Ufuq öncelikli olarak Müslüman ve / veya göçmen kökenli gençlerle çalışan bir STK'dır. Gençleri günlük yaÅŸamlarında güçlendirmeyi amaçlıyor ve kimlik, aidiyet ve dindarlık soruları üzerine tartışmalar baÅŸlatıyor. Bu aynı zamanda Ä°slamcılık ve etnik-milliyetçi ideolojileri de içerir. Ufuq, eÄŸitim, akademik çevrelerin ve kamusal tartışmaların kesiÅŸtiÄŸi noktada faaliyet gösteriyor ve bu nedenle öÄŸretmenlere, yönetim çalışanlarına, polis memurlarına ve Müslüman kuruluÅŸlarına odaklanıyor. Ufuq, gençleri ayrımcılık ve marjinalleÅŸme, dini deÄŸerler ve aidiyet ve kimlik konularında eleÅŸtirel tartışmalara teÅŸvik etmek ve alternatif anlatım, aktörlük ve onları etkileyebilmek için eÄŸitici kısa metrajlı filmleri ve diÄŸer eÄŸitim materyallerini akran rehberliÄŸinde düzenlenen çalıştaylarda geliÅŸtirir ve kullanır. Ufuq ÅŸu anda Web 2.0 üzerine odaklanan yenilikçi bir radikalleÅŸmeyle mücadele projesi geliÅŸtiriyor.

İletişim datayları:

E-posta: info@ufuq.de