Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

C4C, Counter-Narration for Counter-terrorism - Torino, Ä°talya

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

C4C, Terörle-Mücadele için Karşıt Anlatım – Torino, Ä°talya

“Terörle-Mücadele için Karşıt Anlatım - C4C" projesinin temel amacı terörizm maÄŸdurlarının ifadelerini ve hikayelerini desteklemek ve kullanmaktır. Avrupa’da anti-totaliter bir kimlik yaratma safhasında, Ä°kinci Dünya Savaşı esnasında toplama kamplarından saÄŸ kurtulan maÄŸdurların oynadığı role benzer bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Çünkü bizim takış teröre bakış açımızı yansıtan hikayeler oluÅŸturmak çok önemli hale geliyor, çünkü amacımız teröre karşı terör maÄŸdurlarının hikayelerini, hislerini anlatan karşı hikayeler oluÅŸturmak. Bizim varsayımımız kurtulanların veya maÄŸdurların aile üyelerinin öykülerinin olumlu deÄŸer taşıyan karşı-anlatımlar oluÅŸturabilmesidir. Diyalog, hoÅŸgörü, barış, ÅŸiddet içermeyen, çeÅŸitliliÄŸe saygı, demokratik deÄŸerlere saygı. Bu hikayeler gençler arasında ÅŸiddet konusunda farkındalık, analitik düÅŸüncenin güçlendirilmesi retorgi deÄŸerleri ve diliyle alternatif bir model sunmaktadır.

C4C projesi, "maÄŸdurların sesini" eÄŸitim sistemine, edebiyata ve medyaya uygun hale getirmek ve geliÅŸtirmek için C4C projesi, "Terör MaÄŸdurlarının Hikayeleri – DireniÅŸ Hikayeleri ve RadikalleÅŸtirme Bilinci için Küresel Platform" baÅŸlıklı bir Çok Dilli açık kaynak web platformu geliÅŸtirdi. Bu platform, terör maÄŸdurlarının hikayelerini içeren, arama moturundan eriÅŸilebilecek, katalog haline getirilmiÅŸ, seçilmiÅŸ dosyalar ve içeriklerden oluÅŸan uluslar arası veri tabana arÅŸivini içermektedir.

Yaklaşık 100 GB’lık dosyaya eriÅŸimin mevcut olduÄŸu Çoklu Ortam Deposu’nda çeÅŸitli yazılar, videolar, fotoÄŸraflar mevcuttur ve kayıtlı dijital hikaye anlatım aktivitelerinin üyeleri tarafından eriÅŸebilebilir. Amaç, elektronik iÅŸbirliÄŸi araçları sayesinde yeni iletiÅŸim/öÄŸretici ürünler yaratmaktır.

Ayrıca, platform, C4C hedef grubu aktivitelir üzerine olan rapor gibi platformun pratik olarak uygulayıcılar, öÄŸretmenler, radikalleÅŸmeyle mücadele eÄŸitmenleri tarafından kullanımını kolaylaÅŸtıran  seçilmiÅŸ öÄŸretici ve yöntemsel kaynaklar sunmaktadır.

"Terör MaÄŸdurları Hikaye Anlatımları" platformu, ÖÄŸrenme Dairesi öÄŸretme metodu ve "Proje Tabanlı ÖÄŸrenme" temelli öÄŸretici programın desteÄŸi ile 2013/14 öÄŸretim yılında bir Ä°talyan okulunda hedef grupla birlikte test edilmiÅŸtir: Toplam 50 öÄŸrenci için 2 sınıf. ÖÄŸretmenlik faaliyeti, öÄŸretmenlerin yanı sıra C4C proje ekibi ve projenin ortakları, özellikle de Terörle Mücadele Eden Ä°talyan DerneÄŸi (Aiviter) üyeleri tarafından gerçekleÅŸtirildi. Okul sınıfları, çalışma gruplarına ayrılmıştır (her sınıf için 5 grup) ve bir konu üzerine(belgesel, spot, rep, arÅŸivdeki fotoÄŸrafları düzenleme, röportaj, sahne arkası, animasyon: tür ve biçim ücretsiz seçeneklerdi) ses kaydı ya da video yapmaları istenmiÅŸti. “Terör MaÄŸdurları Hikaye Anlatımı” platformu üzerinde çalışarak ve sonra üreterek kendi videolarını ve diÄŸer ürünlerini gerçekleÅŸtirme aÅŸamasına geçtiler. Projenin ilk sonuçlarının (3 video) sunumu, 11 Mart 2014'te Madrid'de Terör MaÄŸdurları için Avrupa Anma Günü anma vesilesiyle gerçekleÅŸti. Final videoları ve tüm öÄŸrencilerin ürünleri Turin’de 12 Mayıs 2014’te çeÅŸitli okullardan gelen öÄŸrenciler, kurumlar ve halk karşısında Terör MaÄŸdurları Ä°talyan Anma Günü kapsamında  “Avrupa Teröre Karşı” etkinliÄŸinde sunuldu.

 

İletişim detayları:

AIVITER - Presso l'Amministrazione Provinciale di Torino

Via Maria Vittoria

12 - 10123 Turin

Ä°talya

Luca Guglielminetti

E-posta: info@vittimeterrorismo.it

Tel: (+39) 011 532687 or (+39) 335 6619003