Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Rainbow school in Tilburg: "colorful and excellent” - Tilburg, Hollanda

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

Tilburg'daki GökkuÅŸağı Okulu: "renkli ve mükemmel" - Tilburg, Hollanda

Uzman ziyaretinin raporunda, Hollanda eÄŸitim sisteminin oldukça özgün olduÄŸu tespit edildi. Tam anlamıyla, Hollanda’daki tüm okullar devletten ziyade özel kiÅŸiler veya grupların inisiyatifi olarak kurulmuÅŸ özel giriÅŸimlerdir. Tabii ki devlet çoÄŸu için finans saÄŸlıyor, ancak personel kontrolü ve müfredat yerel düzeyde kıskançlıkla korunuyor. Bir ilçedeki birçok okul çoÄŸunlukla profesyonellerden oluÅŸan bir yönetim kurulu tarafından idare edilecektir. Groenwoud Okulu, ÅŸehrin çok ırklı bölgelerine hizmet eden birkaç tipik okuldan biridir. Felemenkçe’nin çocuklar tarafından sadece evde konuÅŸulan bir dil olmadığı ve öÄŸretmen başına düÅŸen öÄŸrenci oranının 30 yani bir hayli yüksek olduÄŸu bir okul için oldukça hoÅŸ ve iyi kaynakları olan bir okul. BaÅŸöÄŸretmen ve personel, her ebeveynin her yıl en az bir kez ev ziyareti kabul etmesini saÄŸlamak için çok çalışıyor. Okulun, çocukların çeÅŸitli kültürel kökenlerini yansıtan herhangi bir ÅŸey göstermediÄŸi dikkat çekmektedir. BaÅŸöÄŸretmen bunun kasıtlı olduÄŸunu açıklıyor. Okul politikası, tüm çocukların Hollandalı olduÄŸunun kabulü ve onlara geçmiÅŸ kültürlerinin hatırlatılmasının kafa karışıklığına yol açacağının düÅŸünülmesidir. Ayrıca, Tilburg'da az sayıda öÄŸretmenin göçmen kökenli olduÄŸu dikkat çekicidir. Bu, öÄŸretmenlik mesleÄŸinin azınlıklar tarafından pek tercih edilen bir meslek olmamasıyla açıklanmaktadır.