Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Birlikte YaÅŸam için Genç GiriÅŸimciler Ağı – Parla, Ä°spanya

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

Bu aktivite, birlikte yaÅŸama adına “Tarih ve Hikayeler Salonu”nun oluÅŸturulması ve geliÅŸtirilmesi adına Parla’daki liselerden genç giriÅŸimciler ağı oluÅŸturmak için yapılmaktadır. Bu aÄŸa katılmak baÅŸta bir eÄŸitim çalıştayına katılmak ve aÅŸağıdaki alanlarda veri ve materyal toplama konusunda bir yükümlülük getiriyor:

• Birlikte yaÅŸama, dayanışma, katılımcılık ve sosyal uyum

• Diyalog ve iletiÅŸim: mekanizmalar ve kaynaklar

• Tavırlar ve davranışlar: söylentiler, kliÅŸeler ve önyargılar

GiriÅŸimcinin rolü: ÅŸehir hikayeleri üzerine hedefleri, görevleri ve arama araçları, bilgilerin toplanması ve kuÅŸak.