Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

"Çabalarımızı Güçlendirmek": göçmenlere dil teÅŸviki stratejisi - Oslo, Norveç

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

Dil eÄŸitimi programlarına herhangi bir zamanda 5 000 yetiÅŸkin kaydolmaktadır. Åžehir, mültecilere ve ailedeki yetiÅŸkinlere Norveç vatandaÅŸlarıyla veya mültecilerle ücretsiz eÄŸitim saÄŸlıyor. Ücretsiz eÄŸitim programları - belirli koÅŸullar altında - genel olarak iÅŸ bulmak için istihdam ve refah kurumlarının yardımına ihtiyaç duyan iÅŸsiz göçmenlere yönelik olarak geniÅŸletilmiÅŸtir. Mülteciler, dil eÄŸitiminin yanı sıra iÅŸ içerisinde eÄŸitim ve mentörlük ve giriÅŸ ödeneÄŸini de içeren 2 yıllık bir giriÅŸ programına kaydedilirler. 2008 yılında baÅŸlatılan 3 yıllık 10 milyon Avro bütçeli “çabalarımızı güçlendirmek” isimli yetiÅŸkin eÄŸitimi hizmeti, iÅŸ ve/veya eÄŸitimle birleÅŸtirilebilecek eÄŸitim kursları ile birleÅŸtirilebilecek 20 ölçümden oluÅŸuyor. Son yıllarda kent, anaokulu ve ilkokul çocuklarını hedefleyen dil teÅŸviki stratejisini hayata geçirdi. Amaç, hiçbir çocuÄŸun temel düzeyde Norveççe bilmeden okula baÅŸlamaması ve bu dili çok iyi düzeyde bilmeden okuldan mezun olmamasıdır. Strateji, (diÄŸerlerinin yanında)  sübvansiyonlu anaokulu ücretleri, saÄŸlık kliniklerinde dil testleri, ana-çocuk eÄŸitim sınıfları ve anaokullarında eÄŸitim programlarından oluÅŸmaktadır.

 

İletişim detayları:

Ä°nternet sitesi: http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/-strengthen-our-efforts-a-strategy-for-language-stimulation-of-migrants?inheritRedirect=true&redirect=%2Fen%2Fweb%2Finterculturalcities%2Foslo