Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Neukölln, baÅŸarısız bir okulunu mükemmel bir eÄŸitim merkezine dönüÅŸtürüyor - Berlin-Neukölln, Almanya

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

Rütli Okulu, 2006 yılında ulusal basında öÄŸrencilerin öÄŸretmenlerini ve okul personelini tehdit ettiÄŸi ve onlara saldırdığı, güvensizlik ortamının hakim olduÄŸu bir okul olarak yer aldığında okul tüm Almanya çapında kötü bir ÅŸöhret kazandı. Okul müdürü, yüzde 83’ü yabancı ailelerin çocuÄŸu olan öÄŸrencilere hiçbir ÅŸey vaat etmeyen bu durumu ifÅŸa etmek amacıyla yetkililere bir mektup kaleme alarak acil yardım talebinde bulundu. Okul müdürü, Türk ve Arap kökenli öÄŸrencilerle aynı kökenden olmayan okul personeliyle onları okula entegre etmenin imkansız olduÄŸuna doÄŸru bir ÅŸekilde dikkat çekiyor ve iÅŸçi sınıfı ailelerinin çocuklarının akademik baÅŸarısını teÅŸvik etmenin zorluÄŸuna vurgu yapıyordu.

İletişim detayları:

Ä°nternet sitesi: http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/neukolln-turns-a-failing-school-into-a-site-of-educational-excellence