Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Sınıflarda farklılıklara saygının öÄŸretilmesi – Barselona, Ä°spanya

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

Bu proje farklılıkların barış içerisinde bir arada yaÅŸaması adına kültürler arası bir yaklaşımın altını çizmektedir. Åžöyle ki:

Katalonya hükümeti tarafından kurulan Agència d’Homologació de Títols (Vasıfları Tasdik Ajansı) ile birlikte çalışmak suretiyle baÅŸka ülkelerden gelenlerin akademik yeterliliÄŸinin tanınmasını kolaylaÅŸtırmak

Ä°ÅŸ hayatında entegrasyon eÄŸitim programları için giriÅŸ sınavları formüle etmek.

Liselerde rol model kullanmak suretiyle bu tür çalışmaların teÅŸvikine iliÅŸkin çalışmaları desteklemek

Yerel bazda kültürel ve iÅŸ ile alakalı çalışmaları teÅŸvikin yanı sıra örgün eÄŸitime baÅŸlangıç ya da geri dönüÅŸ ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmak.

EÄŸitim Kanunu’nda Katalonya’daki EÄŸitim Hizmetleri tanımı altında olduÄŸu gibi aynı bölgedeki tüm okulların eÄŸitimde sosyo kültürel farklılıkları aynı ÅŸekilde öÄŸretmeleri üzerine planlama yapan EÄŸitim Konsorsiyumuna baÄŸlılık. ÖÄŸrencilerin sosyo-kültürel çeÅŸitlilik alanındaki ihtiyaçlarına en geniÅŸ ÅŸekilde cevap verebilmek adına zorunlu eÄŸitimde baÅŸarılı olmaları için bütün araçları ve metodolojileri kullanmak.

İletişim detayları:

Ä°nternet Sitesi: http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/teaching-respect-for-diversity-in-classrooms