Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Sınıflarda farklılıklara saygının öğretilmesi – Barselona, İspanya

İyi Uygulamalar Gençlerin Eğitilmesi

Bu proje farklılıkların barış içerisinde bir arada yaşaması adına kültürler arası bir yaklaşımın altını çizmektedir. Şöyle ki:

Katalonya hükümeti tarafından kurulan Agència d’Homologació de Títols (Vasıfları Tasdik Ajansı) ile birlikte çalışmak suretiyle başka ülkelerden gelenlerin akademik yeterliliğinin tanınmasını kolaylaştırmak

İş hayatında entegrasyon eğitim programları için giriş sınavları formüle etmek.

Liselerde rol model kullanmak suretiyle bu tür çalışmaların teşvikine ilişkin çalışmaları desteklemek

Yerel bazda kültürel ve iş ile alakalı çalışmaları teşvikin yanı sıra örgün eğitime başlangıç ya da geri dönüş ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmak.

Eğitim Kanunu’nda Katalonya’daki Eğitim Hizmetleri tanımı altında olduğu gibi aynı bölgedeki tüm okulların eğitimde sosyo kültürel farklılıkları aynı şekilde öğretmeleri üzerine planlama yapan Eğitim Konsorsiyumuna bağlılık. Öğrencilerin sosyo-kültürel çeşitlilik alanındaki ihtiyaçlarına en geniş şekilde cevap verebilmek adına zorunlu eğitimde başarılı olmaları için bütün araçları ve metodolojileri kullanmak.

İletişim detayları:

İnternet Sitesi: http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/teaching-respect-for-diversity-in-classrooms