Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Ä°yi Uygulamalar

Yerel yönetimler, radikal ve köktendinci söylemler karşısında, ÅŸiddetin reddini vurgulayan bir karşı söylemin üretimine katkıda bulunmak suretiyle, farklılıklarımıza saygı göstererek birlikte yaÅŸama amacına hizmette önemli bir rol oynayabilirler.

Yerel yönetimlerin elinde uygulayabilecekleri geniÅŸ bir eylem yelpazesi bulunmaktadır: Yerel grupların bir araya gelebileceÄŸi mekanları kullanıma sunmak, kendi personelleri için eÄŸitim çalışmaları yapmak, eÄŸitim ve geliÅŸim programı sunan kurumlara destek saÄŸlamak, “söylenti karşıtı” kampanyalar baÅŸlatmak ya da kültürler arası ve dinler arası diyalog meselelerini ele alan tartışmalar ve kültürel faaliyetler düzenlemek.

Çok sayıda Avrupa ÅŸehrinde halen, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin bütün yerel yönetimlerce uygulanması için çalışacağı iyi uygulama örnekleri bulunmaktadır.

Ä°yi Uygulamalar