Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Eğitim ve Gelişim Programları

Avrupa’da son yıllarda düzenlenen saldırılar toplumun bazı kesimlerinde giderek artan radikalleÅŸme, yeni nefret söylemlerinin yaygınlaÅŸması ve bazı sosyal grupların damgalaması gibi sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bu yeni sorunlarla mücadeleye daha iyi hazırlanmak için yerel ve bölgesel seçilmiÅŸlerin yanı sıra, yerel ve bölgesel yönetim personelinin de doÄŸru eÄŸitim ve geliÅŸim programlarına eriÅŸebilmeleri gerekir.

Avrupa Konseyi, çatışma çözümü, aşırılık ve güvenlik, ceza hukuku, radikalleÅŸmenin önünü alma, kültürler arası iliÅŸki gibi konularda program ve eÄŸitim sunmanın yanı sıra, bu faaliyetlerde ön safta yer alan profesyonellere yönelik eÄŸitim programları da hazırlamaktadır.

Eğitim ve Gelişim Programları