Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Ä°nançlararası ve Kültürlerarası DiyaloÄŸa GiriÅŸ

Bibliyografya Kaynakları

Oxford Dinsel Farklılıklar El Kitabı – Chad Meister (2011)

Kitap Dinsel Farklılıklar üzerine bir çok konuda toplam 33 makale içeriyor. Bir çok dinin yan yana yaÅŸamaya baÅŸladığı... []

Dinlerarası Diyalog Mümkün mü? – Catherine Cornille (2008)

Dini taleplerin birbiriyle rekabet eder hale geldiÄŸi bugünün dünyasında diyalog, ÅŸiddetin önüne geçmek ve karşılıklı... []

Understanding interreligious relations - D. Cheetham, D. Pratt and D. Thomas (2013)

(Dinler arası Ä°liÅŸkileri Anlama) Dini toplulukların birbirleriyle etkileÅŸim kurma biçimleri akademik araÅŸtırma ve... []

Pathways for interreligious dialogue in the twenty-first century - V. Latinovic, G. Mannion and P. Phan (2016)

(Yirmibirinci Yüzyılda Dinler arası Diyalog Yolları) Günümüz çağında dinler arası iliÅŸkiler ÅŸüphesiz ki çok... []

Intercultural dialogue: challenges to theory, practice and research - P. Holmes (2014)

(Kültürlerarası Diyalog: Teori, Uygulama ve AraÅŸtırmalara Yönelik Zorluklar)  Bu özel sayı Aralık 2012'de... []

'They are bombing now’: ‘Intercultural Dialogue’ in times of conflict - A. Phipps (2014)

(“Åžu an bombalıyorlar”: Çatışma Zamanlarında Kültürlerarası Diyalog)  Makale, “Kültürlerarası Diyalog”... []

Struggling over the mode of incorporation: Backlash against multiculturalism in Europe - J.C. Alexander (2013)

(OluÅŸum Åžekli Üzerine Mücadele: Avrupa’daki çok kültürlülüÄŸe karşı ters tepki) ÇokkültürlülüÄŸe karşı... []

The crises of multiculturalism: racism in a neoliberal age - Titley (2011)

(Çokkültürlülük Krizleri : Neoliberal Bir ÇaÄŸda Irkçılık) Avrupa’da çokkültürlülük adı verilen ÅŸey krizdedir.... []

“Towards Post-Multiculturalism? Changing communities, conditions and contexts of diversity - Vertovec (2010)

(“Post-ÇokkültürlülüÄŸe DoÄŸru? Toplulukları, koÅŸulları ve çeÅŸitlilik baÄŸlamlarını... []

Interculturalism in Cities: Concept, Policy and Implementation

(Åžehirlerdeki Kültürlerarasılık: Kavram, Politika ve Uygulama) Kentler, çeÅŸitlilik araÅŸtırmalarında yeni oyuncular... []