Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Avrupa Konseyi Bildirileri ve Parlamenterler Meclisi Metinleri

Hukuki Kaynaklar

Din ÖzgürlüÄŸü Ve Demokratik Toplumda Birlikte YaÅŸama – Tavsiye Kararı 2080 (2015)

Parlamenterler Meclisi, “Din ÖzgürlüÄŸü ve Demokratik Toplumda Birlikte YaÅŸama”  hakkındaki  2076 (2015) Tavsiye... []

Din ÖzgürlüÄŸü ve Demokratik Toplumda Birlikte YaÅŸama – Karar 2076 (2015)

Parlamenterler Meclisi, Avrupa toplumlarında din konusunun yeniden önem kazandığını belirtmektedir. Avrupa’da  dinlerin... []

Kültürlerarası Diyalog Ä°çin Beyaz Kitap « EÅŸit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir arada YaÅŸamak » (2008)

Beyaz Kitap, kültürlerarası  diyalog olgusunun, bir yandan sosyal uyumu muhafaza ederken, diÄŸer taraftan farklılıkların... []

Dine Küfretme, Dini Hakaretler Ve Dinlerine Dayalı Olarak Åžahıslara Karşı Nefret Söylemi Hakkındaki 1805(2007) sayılı Tavsiye Kararı

Parlamenterler Meclisi, Ä°fade ÖzgürlüÄŸü ve Dini Ä°nançlara Saygı hakkındaki 1510 (2006)... []

Din ve Demokrasi – Tavsiye Kararı 1396 (1999)

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi “Din ve Demokrasi” hakkındaki  1396 (1999) Tavsiye Kararı, üye ülkeleri, dinler... []

EÄŸitim ve Din – Tavsiye Kararı 1720 (2005)

Tavsiye Kararı,  eÄŸitimin cehalet, kliÅŸe ve dinlerin yanlış anlaşılmasına karşı mücadelede temel olduÄŸunu... []

Avrupa Ä°ÅŸ birliÄŸi 50.yılı için Wroclaw Deklarasyonu (2004)

Bildiri, ortak deÄŸerlerin önceliÄŸine dayanan kültürlerarası ve dinler arası diyaloÄŸu sistematik olarak teÅŸvik etmenin,... []