Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Ä°ÅŸ Dünyası

Ä°yi Uygulamalar

“Amadora Empreende” Programı – Amadora, Portekiz

En savunmasız gruplara iÅŸ-meslek geliÅŸtirme konusunda bilgi ve farkındalık saÄŸlayan “Amadora Empreende” Programı, genç... []

“Do It in Barcelona”: attracting creative and entrepreneurial talents ( “ Bunu Barcelona’da yap” : Yaratıcı ve GiriÅŸimci yetenekleri çekiyor) Barcelona, Ä°spanya

YetiÅŸkinlere sunulan eÄŸitim imkanlarını güçlendirmek için geliÅŸtirilen yeni programlarla, dil öÄŸrenilmesini, mesleki... []

Gelecekteki Ä°ÅŸyeri ve Global Gelecek Projeleri - Bergen, Norveç

AraÅŸtırmada elde edilen cevaplara göre, kamu görevlilerinin etnik kökeni sadece alt kademelerde ÅŸehir nüfusunun... []

Bergen için yeni Uluslararası Plan- Bergen, Norveç

Uluslararası iÅŸbirliÄŸine teÅŸvik etmek için Bergen bir çok plan uygulamaya koydu. Kent için hazırlanan yeni Uluslararası Plan,... []

Norveç Ä°ÅŸdünyasına ÇeÅŸitlilik Getirme - Oslo, Norveç

Ä°ÅŸ GeliÅŸimi için Åžehir Konseyi Ofisi azınlıkların entegrasyonu konusunda aktif bir duruÅŸ sergilemektedir. Sahip... []

Açık ve Yaratıcı BaÅŸkent: Uluslararası Ä°ÅŸbirliÄŸi için Åžehir Stratejisi - Oslo, Norveç

Åžehrin uluslararası politikası 2002’de Åžehir Konseyi resmi raporu “Oslo Belediyesi’nin uluslararası iÅŸbirliÄŸi... []

Yeni Pazarlara Açılan bir Kapı Olarak ÇeÅŸitlilik ve Göç - Santa Maria da Feira, Portekiz

Kuzey Portekiz’deki Oporto’un eteklerindeki bir belediye olan Santa Maria da Feira ÅŸaşırtıcı bir ÅŸekilde kültürel... []

Bilfinger Endüstri Åžirketi, baÅŸlangıç enkübatör ve liderlik eÄŸitimi - Stavanger, Norveç

Bilfinger Endüstri Åžirketi iÅŸ süreçlerini neredeyse tamamen iki dille, Norveççe ve Lehçe, organize etmek gibi bir pratik... []

Tilburg’ü üstlenen çeÅŸitlilik (DOT) - Tilburg, Hollanda

Genel olarak, azınlık geçmiÅŸinden gelen bir çok insan en uygun iÅŸ biçimi olarak küçük iÅŸletmelere dönmüÅŸ, çok azı bir... []