Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Karşı Söylemler

Ä°yi Uygulamalar

Abdullah X Projesi - Ä°ngiltere

Abdullah X projesi radikal anlatı ve radikalleÅŸmenin cazibesine karşı bir direniÅŸ oluÅŸturmak adına yenilikçi ve saÄŸlam bir... []

CENAA – Slovak Cumhuriyeti

Metodumuz üç unsurdan oluÅŸmaktadır; her biri Slovak toplumunda radikalleÅŸme meselesinin bir yönüne odaklanmaktadır: ilk sıradaki... []

Peer 2 Peer (P2P): Challenging Extremism

EÅŸler Arası (P2P): Aşırılığa Meydan Okuma – BirleÅŸik Devletler EÅŸler Arası (P2P): Aşırılığa... []

Donate the hate - Almanya

Nefreti bağışla, nefret söylemlerini mülteciler için ve aşırı saÄŸa karşı gönülsüz yapılan bağışlara... []

Nazis against Nazis - Germany’s most involuntary charity walk -Almanya

Nazilere karşı Naziler – Almanya’nın en gönülsüz yardım yürüyüÅŸü Aşırı saÄŸ Almanya’da hala önemli bir... []

"HOPE not hate" - Umut Edin Nefret Etmeyin - Ä°ngiltere

Aşırılığa meydan okumak için zeki meydan okuma anlatıları kullanma (örneÄŸin internetteki #wearethemany (biz çokuz)... []

Müslüman-Yahudi DiyaloÄŸu – “Ä°slamcı” ideolojinin bir parçası olarak anti-semitizm ideolojisinin önlenmesi, dekonstrüksiyonu- Avusturya

“Ä°slamcı” ideolojinin bir parçası olarak anti-semitizmin önlenmesi, dekonstrüksiyonu, Müslüman ve Yahudi cemaatlerinin düzenli... []

Turulpata Facebook sayfası – Radikalle Dalga Geçme - Macaristan

Aşırı saÄŸ interneti ve özellikle yeni sosyal medyayı kendi ideolojisini ve dünya görüÅŸünü yaymak için çok etkili bir... []

Terörizm: MaÄŸdurların söylediklerini dinlemeye ne dersiniz? - Paris, Fransa

AfVT.org terörizm maÄŸdurları ve toplumun geri kalanı arasında açık bir diyaloÄŸu teÅŸvik ederek radikalleÅŸme ile mücadele... []

What’s up? (Naber?) - Almanya

Proje, Facebook’daki Müslüman gençler arasında devam eden tartışmalar üzerinde yoÄŸunlaÅŸmaktadır ve sosyal aÄŸlardaki... []

Witness of History (Tarihin Åžahidi )- Viyana, Avusturya

Terörizm için taraftar toplayan kiÅŸiler baÅŸarılıdır çünkü ideolojileri ve eylemleri en savunmasız oldukları bir zamanda... []

Against Violent Extremism (AVE) (Åžiddet Ä°çeren Aşırılığa Karşı)- Ä°ngiltere

Åžiddet Ä°çeren Aşırılığa Karşı (ŞİAK) eski ÅŸiddet yanlısı radikaller ve ÅŸiddet... []