Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Aile DesteÄŸi

Ä°yi Uygulamalar

Extremism Information Centre - (Aşırılık Bilgi Merkezi)- Avusturya

Aşırılık Bilgi Merkezi ebeveynler, öÄŸretmenler, sosyal görevliler ve ÅŸiddet içeren aşırılık hakkında bilgi /... []

WomEx – Kadın/Genç Kız, Cinsiyet Aşırılık ve Önleme – Berlin, Almanya

WomEx, 1) bütün ÅŸiddet içeren aşırılığın, terörizmin ya da nefret suçunun cinsiyetçi ve homofobik ir yanı olduÄŸu;... []

PraefixR – Mahkumlar için Koçluk – Almanya

Mahkumlar için özel koçluk programı aracılığıyla çocuklarındaki olası aşırı saÄŸ eÄŸilimlerin... []

Nationwide Institute for right-wing extremism and family – (Aşırı SaÄŸcılık ve Aile Ulusal Enstitüsü) - Almanya

Aşırı SaÄŸcılık ve Aile Ulusal Enstitüsü, çocukları aşırı saÄŸ gruplara katılmış ya da katıma riski... []

Mothers School - (Anneler Okulu)- Avusturya

SAVE’in deneyimleri ve görüÅŸmelerinden de ortaya çıkmıştır ki ÅŸiddet içeren aşırıcılık özellikle annelerin... []

HAYAT – Berlin, Almanya

HAYAT (Türkçe ve Arapça “yaÅŸam” anlamındadır) cihatçı radikalleÅŸme yolunda selefi gruplara katılan ve Suriye gibi... []

Survivors for Peace ( Barış SavaÅŸçıları) – BirleÅŸik Krallık

Barış SavaÅŸçıları terör ve siyasi ÅŸiddet maÄŸdurlarına sanal ve gerçek destek aÄŸları saÄŸlayarak iletiÅŸim... []

Women Building Peace (Barışı Ä°nÅŸa Eden Kadınlar )– BirleÅŸik Krallık

Barışı Ä°nÅŸa Eden Kadınlar (BÄ°EK) radikalleÅŸme karşıtı ve çatışma hassasiyetli bir eÄŸitim... []

Steunpunt Sabr – Lahey, Hollanda

Steupnunt Sabr (Arapça “sabır” anlamında) Lahey Schilderswijk’te bulunan ve he Lahey Belediyesi hem de ulusal çerçevede aktif olan... []

"SMN Helpline" - SMN Yardım hattı (www.hulplijnradicalisering.nl) – Hollanda

Yardım hattı Fas Hollanda DerneÄŸi tarafından kurulmuÅŸ ve radikalleÅŸmeyi önlemeye yönelik bir giriÅŸimdir. SMN, Fas toplumunun... []

Ä°slamcılık konusunda ebeveynler, akrabalar ya da diÄŸer etkilenmiÅŸ kiÅŸilere tavsiye – Almanya

2012 sonbaharından beri VAJA’daki en yeni ekip olan bu grup –“Kitab” - Beratung von Eltern, Angehörige und Betroffene in der... []

Aile Danışmanlığı – Almanya

Aile Danışmanlığı’nın amacı “yabancı savaÅŸçı” ya da radikalleÅŸme riski altında olan gençlerin... []