Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Gençlerin EÄŸitilmesi

Ä°yi Uygulamalar

The Map of Terror (Terör Haritası) - Ä°spanya

Terör Haritası, çevrim içi iletiÅŸimin imkanlarını metinler, videolar, resimler ve kocaman bir veri tabanı ile bir nutuk... []

C4C, Counter-Narration for Counter-terrorism - Torino, Ä°talya

C4C, Terörle-Mücadele için Karşıt Anlatım – Torino, Ä°talya “Terörle-Mücadele için Karşıt Anlatım - C4C"... []

Ufuq.de – Jugendkultur, Religion und politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft (“ufuq.de – Youth culture, religion and civic

("ufuq.de - Göç toplumlarında gençlik kültürü, din ve sivil eÄŸitim") - Almanya Ufuq öncelikli olarak Müslüman ve / veya göçmen... []

West London Initiative - (Batı Londra İnisiyatifi) - Batı Londra, Birleşik Krallık

Batı Londra Ä°nisiyatifi (WLI), radikal ideolaglar tarafından pompalanan aşırıcı inançlara kapılma riski altında bulunan... []

VAJA e.V. - Association to promote acceptance-based youth work, Almanya

Åžartsız onaylanan gençlik çalışmalarını artırma derneÄŸi, VAJA e.V VAJA e.V. 90’larda Bremen’de ÅŸartsız... []

Sankofa - 7E Youth Academy Information

Sankofa - 7E Gençlik Akademisi Bilgilendirme - BirleÅŸik Krallık 7E Gençlik Akademisi en alt seviyede, hükümet daireleri tarafından... []

Race on the Agenda (ROTA) - Londra, Birleşik Krallık

Rota bir sosyal eylem organizasyonudur ve 1976 Irk Ä°liÅŸkileri Kanunu ve altında yatan ilkelerin Londra ve ötesindeki kamu yetkilileri... []

SIPI: Foundation for Intercultural Participation and Education; Amsterdam, Hollanda

SIPI: Kültürlerarası Katılım ve EÄŸitim Kurumu: Amsterdam’daki SIPI, 2005 yılında göçmen kadınların kurduÄŸu... []

Straathoekwerk (Street Corner Work) in Zaanstad - Hollanda

Zaansstad’daki Straathoekwerk (SWZ) 1980’lerde soyal hizmet çalışanlarından oluÅŸan ufak, kar amacı gütmeyen bir kuruluÅŸ... []

"Libera": Mafyalara karşı Dernekler, İsimler ve Numaralar - İtalya

Libera (LI) birinci sınıf mafya çözme hizmeti, insan hakları / sosyal beceriler eÄŸitimi veren ve önlem çalışmaları yapan... []

Fryshuset, Passus - Stockholm, Ä°sveç

“SoÄŸuk Dükkan” anlamına gelen Fryshuset Ä°sveç’de 1984 yılında kuruldu. Önceleri Fryshuset Stockholm’daki YMCA... []

Gangway e. V., Berlin’deki sosyal sokak hizmeti - Berlin, Almanya

Gangway - Berlin Sosyal Sokak Hizmeti (GW) Berlin’de risk altındaki mahallelerde masa başına baÄŸlı kalmadan sokak... []

Glencree Centre for Peace and Reconciliation (Glencree) - Ä°rlanda

Glencree Barış ve UzlaÅŸtırma Merkezi (Glencree) Glencree Barış ve UzlaÅŸtırma Merkezi (Glencree), mezhepçi bir dünya... []

Memoria futura / Future Memory - Torino, Ä°talya

AIVITER eğitim sisteminin şiddet yanlısı aşırıcılığına dair farkındalığı artırabilmesi ve... []

BOUNCE Resilience Tools - Leuven, Belçika

BOUNCE Dayanıklılık Araçları - Leuven, Belçika BOUNCE gençler ve sosyal çevreleri için farkındalık artırıcı... []

Getting on Together - Birleşik Krallık

Biraraya Gelmek (GOT)  aşırıcılık savaÅŸan ve birliktelik aşılayan birbirine baÄŸlı dört programdan... []

QUIMS programme: Quality In Multicultural Schools - Zürich, Ä°sviçre

QUIMS programı: Çok Kültürlü Okullarda Kalite - Zürih, Ä°sviçre ÖÄŸrencilerinin yüzde 40’ından fazlasının anadilinin... []

Expedition Friend & Foe - Hollanda

FRIEND&FOE’nun amacı (genç) insanlara, öÄŸrencilere ve öÄŸretmenlere kiÅŸisel hayatlarında ve sosyal yaÅŸamda yapıcı... []

Denkzeit (Time to Think) Training - Almanya

DüÅŸünme Zamanı anlamındaki) Denkzeit EÄŸitim programları okuldaki (13 ile 25 yaÅŸları arası), hapiste ya da gözaltında... []

Dijital Okuryazarlık - Birleşik Krallık

Proje, gençlerin internette karşılaÅŸtıkları içerikleri sorgulamalarını saÄŸlayacak yeteneklerle donatmak için dizayn... []

Identity, Belonging and Extremism - Birleşik Krallık

Kimlik, Ait Olmak ve Aşırıcılık:  “Kimlik, Ait Olmak ve Aşırıcılık” projesi (IBE) yerel okullarda... []

Jewish Informal Education - Macaristan

Formalitesiz Yahudi EÄŸitimi - Macaristan 2002’de kurulan kar gütmeyen Havar DerneÄŸi, Macaristan’da çeÅŸitli ve kucaklayıcı... []

IC Thinking - Birleşmiş Krallık

Cambridge Üniversitesi’ndeki araÅŸtırmacılar (Savage, Boyd-MacMillan, Liht) IC müdahaleleri için teori, uygulama ve tahakkuk... []

Derad theatre-therapy workshop - Budapest, Macaristan

Megallo Grubu Bağımlılar DerneÄŸi’nin deradikalleÅŸtirme çalışmasının amacı gençleri ÅŸiddet yanlısı... []

Intercultural education through the subject “Cultural and Spiritual Heritage of the Region” (CSHR)

“Bölgenin Kültürel ve Ruhsal Mirası” konusuyla kültürlerarası eÄŸitim (CSHR) - Hırvatistan ÖÄŸrenci yaÅŸları: 11-15... []

Never Again (Bir Daha Asla DerneÄŸi) – Polonya

Never Again DerneÄŸi Polonyalı ve DoÄŸu Avrupalı ırkçılık karşıtı bir kuruluÅŸtur. Never Again DerneÄŸi’nin... []

Democracy Factory/Fortress of Democracy -(Demokrasi Fabrikası/Demokrası Kalesi) – Utrecht, Hollanda

Çocuklar ve gençler için demokratik yurttaÅŸlık üzerine interaktif sergi. Demokrasi Fabrikası, ziyaretçilerin hareketli çevrede... []

THINK! 4 Peace - Cheshire, Birleşik Krallık

Zafiyeti azaltmak ve radikalleÅŸme ile mukavemeti artırmak adına yoÄŸun bir program birkaç ay süresince 12-15 ve 14-19... []

Nasıl yaÅŸamak istiyoruz – Berlin, Almanya

“Nasıl yaÅŸamak istiyoruz? Ä°slam konulu atölyeler, Müslüman karşıtı ırkçılık, Ä°slamcılık ve demokrasi”... []

MAXIME Berlin – Almanya

MAXIME Berlin Kültürlerarası ve Dinlerarası Önleme Projesi’nin amacı (ileride) korunmasız gençlerin parçalanmasını ve... []

"Yeni" ve yerli Kanadalılar arasındaki uçurumu kapatma - Toronto, Kanada

Toronto Bölge Okul Kurulu (TDSB) 550'den fazla okul idare eder. Bu okulların bazılarında "yeni Kanadalılar" oranı yüzde 80... []

Gamlebeyn Skole: kültür ve sanatta çeÅŸitlilik - Oslo, Norveç

Normalde anaokullarının karakteristik özelliÄŸi müthiÅŸ bir etnik çeÅŸitliliÄŸe evsahibi yapıyor olmasıdır. Ancak, ilk ve... []

Sınıflarda farklılıklara saygının öÄŸretilmesi – Barselona, Ä°spanya

Bu proje farklılıkların barış içerisinde bir arada yaÅŸaması adına kültürler arası bir yaklaşımın... []

Barcelona Centre for Linguistic Normalisation - Barcelona, Spain

Barselona Dilbilimsel NormalleÅŸme Merkezi – Barselona, Ä°spanya Halk Beyannamesi’nin (BURADA ANAYASA KASTEDÄ°LMÄ°Åž SANIRIM)... []

Okullarda ebeveynlerin katılımı ve kültürlerarası projeleri teÅŸvik fonları - Bergen, Norveç

Bergen belediyesi, azınlık okulları ve ebeveynler arasındaki iÅŸbirliÄŸini teÅŸvik etmek için fonlar tesis edildiÄŸini... []

Dil eÄŸitimleri – Bergen, Norveç

Åžehir zor eriÅŸilen grupların resmi dillerinde özel dil eÄŸitimi vermektedir. Ayrıca, göçmen / azınlık dillerin... []

Disiplinlerarası seminerler, bilgi aÄŸları ve eÄŸitim kursları - Bergen, Norveç

Ankette verilen cevaplara göre ÅŸehir, disiplinler arası seminerler, bilgi aÄŸları ve eÄŸitim kursları aracılığıyla... []

EMPO Multicultural Resource Centre - Bergen, Norway

EMPO Çok Kültürlü UÄŸraÅŸ Merkezi - Bergen, Norveç EMPO, empowerment’ın kısaltılmış hali, göçmenleri ve... []

Berlin-Neukölln'ün Romanları topluma müdahil etme stratejisi: kültürlerarası bir yaklaşım - Berlin, Almanya

Yaklaşık %40’ı göçmenlerden oluÅŸan 300.000 nüfusa sahip Berlin'deki Neukölln ilçesi, genellikle açık bir ÅŸekilde... []

Neukölln, baÅŸarısız bir okulunu mükemmel bir eÄŸitim merkezine dönüÅŸtürüyor - Berlin-Neukölln, Almanya

Rütli Okulu, 2006 yılında ulusal basında öÄŸrencilerin öÄŸretmenlerini ve okul personelini tehdit ettiÄŸi ve onlara... []

Stadtteilmütter (Disctrict Mothers) Ä°nisiyatifi – Berlin-Neukölln, Almanya

Göçmenlere eÄŸitim ve saÄŸlık bilgileri vermek için ev ziyaretçileri kampanyası. Stadtteilmütter (bölge anneleri) eÄŸitim ve... []

‘Whole family’ (Bütün aile) Yaklaşımı – Cenevre, Ä°sviçre

Kent okul binalarından sorumlu iken, eÄŸitim politikası ve müfredat konuları kanton sorumluluÄŸundadır. OkullaÅŸma, uyumlu bir... []

Asılsız Söylenti karşıtı modüller eÄŸitim müfredatına dahil edildi - Limerick, Ä°rlanda

Söylentilere karşı daha sürdürülebilir bir mücadele metodu geliÅŸtirmek için, Limerick’teki C4i takımı, Söyleniye... []

The "Fabuleuses traversées" of the final year pupils at Jean Giono primary school - Lyon, France

Jean Gino Ä°lkokulundaki son sınıf öÄŸrencilerinin “muhteÅŸem geçiÅŸi” – Lyon, Fransa Jean Giono ilkokulundaki son... []

Kültürlerarası Melitopol: Kültürel empati ölçümü - Melitopol, Ukrayna

Kültürel yetkinlikler üzerine sosyolojik bir çalışma olan Melitopol, 225 yıldan uzun süredir etnik-dini ve ulusal... []

Kültürler arası eÄŸitim için iÅŸe yarar bir yaklaşım: Noisy-le-Sec, Seine Saint-Denis, Fransa’daki Théodore Monod meslek okulu örneÄŸi - Noisy-le-Sec, Seine Saint-Denis, Fransa

Paris'in kuzeydoÄŸu kesiminde (Seine Saint-Denis) bulunan Noisy-le-Sec'in Théodore Monod meslek okulu, 850 öÄŸrencisi arasında... []

Subotica - Breaking down the sectarian divides in society

Toplumdaki mezhepsel bölünmüÅŸleri yıkmak – Subotica, Sırbistan Kent, hem sorunlarının hem de fırsatların merkezinde... []

"Çabalarımızı Güçlendirmek": göçmenlere dil teÅŸviki stratejisi - Oslo, Norveç

Dil eÄŸitimi programlarına herhangi bir zamanda 5 000 yetiÅŸkin kaydolmaktadır. Åžehir, mültecilere ve ailedeki yetiÅŸkinlere... []

Kültürlerarası birlikte yaÅŸama / orta okullara entegrasyon için eÄŸitim projesi - Parla, Ä°spanya

Bu proje, Uluslararası Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Kültürlerarası Departman tarafından yürütülmekte olup 10 ortaöÄŸretim okulunda (8... []

Parla'nın İspanyolca Dili Ağı - Parla, İspanya

Uluslararası Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Kültürlerarası Departman, altı yerel derneÄŸin yabancılar için ücretsiz Ä°spanyolca dersleri... []

Üniversitelerle iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmaları – Parla, Ä°spanya

Üniversitelerle iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmaları – Parla, Ä°spanya Belediye bazı üniversitelerle iÅŸbirliÄŸi yapmaya... []

Birlikte YaÅŸam için Genç GiriÅŸimciler Ağı – Parla, Ä°spanya

Bu aktivite, birlikte yaÅŸama adına “Tarih ve Hikayeler Salonu”nun oluÅŸturulması ve geliÅŸtirilmesi adına Parla’daki... []

Ä°ÅŸbirlikçi öÄŸrenme yoluyla ÖÄŸretmenlerin Kültürlerarası Yeterliliklerinin GeliÅŸtirilmesi: C4I metodolojisi kullanılarak bir iÅŸe dayalı araÅŸtırma müdahalesi - Patras, Yunanistan

Avrupa’nın hızla geliÅŸen sosyal, kültürel ve dilsel çeÅŸitliliÄŸi her yerde öÄŸretmenlerin/bilgi iÅŸçilerinin rolünü... []

Learn Arabic! - Reggio Emilia, Italya

Arapça öÄŸren! - Reggio Emilia, Ä°talya 2011 yılında Kültürlerarası merkez Mondoinsieme, ilk kez Arapça konuÅŸmayan... []

SAFE: School Approaches for Family Empowerment - Reggio Emilia, Italy

SAFE: Ailelerin Güçlendirilmesi için Okulların Yaklaşımları - Reggio Emilia, Ä°talya Kültürlerarası Merket... []

Johannes ÖÄŸrenme Merkezi - Stavanger, Norveç

Johannes ÖÄŸrenme Merkezi, ÅŸehrin dil yeterliliÄŸini geliÅŸtirme konusunda ana araçtır. Eskiden çalışanların tümü... []

Toplumdaki mezhepsel bölünmüÅŸleri yıkmak – Subotica, Sırbistan

Kent, hem sorunlarının hem de fırsatların merkezinde eÄŸitimi görüyor. Çocukların üç ayrı tekdilli okul sistemine dahil... []

Resmi Dil Okulu ve La Laguna Üniversitesi - Tenerife, Ä°spanya

Tenerife'nin dil politikası baÅŸarı oranı (% 60), yüzde 47’lik kent örneÄŸinden ve Ä°spanyol ortalaması (% 43)’dan... []

Tenerife Göç Gözlemevi (OBITen) - Ä°spanya, Tenerife

OBITen, Tenerife'deki Cabildo ve La Laguna Üniversitesi'nin 2001'de Tenerife adasındaki göç hareketlerinin bilimsel... []

Rainbow school in Tilburg: "colorful and excellent” - Tilburg, Hollanda

Tilburg'daki GökkuÅŸağı Okulu: "renkli ve mükemmel" - Tilburg, Hollanda Uzman ziyaretinin raporunda, Hollanda eÄŸitim... []

Before and Timely Education - Tilburg, Hollanda

Önce ve Zamanında EÄŸitim - Tilburg, Hollanda VVE ('önce ve zamanında eÄŸitim') projelerinde, özellikle dil becerileri... []