Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Toplum Katılımı ve Yetkilendirme

Ä°yi Uygulamalar

SaÄŸ kanat genç gruplarıyla kabul tabanlı gençlik çalışması – Bremen, Almanya

RadikalleÅŸmeden uzaklaÅŸma çalışmasının hedef grubu; bir taraftan, aşırı saÄŸcı/radikal saÄŸ kanat yanlısı... []

Rethinking Radicalisation (Community Dialogue) - Cheshire, UK

RadikalleÅŸme Üzerine Tekrar DüÅŸünme (Topluluk Diyalogları) – Cheshire, BirleÅŸik Krallık Yerel yetkililer ile diyalog kurma ve... []

Transformative Dialogue Circles - Ireland

DönüÅŸümcü Diyalog Çemberleri – Ä°rlanda KolaylaÅŸtırılmış diyalog sayesinde, farklı arka planlara sahip olan... []

Barış Ä°çinde Okul ve Mahalle – Hollanda

Barış Ä°çinde Okul, ilkokullar için tam-okul yaklaşımıdır. Okulun, çocukların ve öÄŸretmenlerin çatışmaları... []

ACT NOW - UK

ÅžimdiHareketEtBirleÅŸikKrallık Bu, hassas terör konusu etrafındaki tartışmayı tetikleyen varsayımsal bir karşı... []

DELTA-Londra,BirleşikKrallık

Delta, Somali toplulukları tarafından Ä°ngiltere'de Somalili topluluklar için geliÅŸtirilmiÅŸ bir topluluk çoklu ortam... []

NICOLE, BirleşikKrallık

NICOLE; polisin terörle mücadele operasyonlarının nasıl yürüdüÄŸüne dair bir anlayış saÄŸlayan, polis ile Müslüman... []

Conviction - UK

MahkumiyetBirleÅŸikKrallık Mahkumiyet, BirleÅŸik Krallık Güneybatı Karşı Terörizm Birimi tarafından üretilen 30... []

PATHWAYS - UK

PatikalarBirleÅŸikKrallık Patikalar, aşırı bakışlı anlatıları farklı perspektiflerden keÅŸfetmeyi amaçlayan... []

Romanları Hedef Alan Nefret Suçlarını Rehberler ile Gözleme – Prag – Çek Cumhuriyeti

Roman rehberlerin gözlemi ve desteÄŸi temel alarak; karşılıklı radikalleÅŸme ve karşılıklı nefret suçunu engellemek... []

Engel Olmak Çare Bulmaktan Daha Ä°yi – Amsterdam, Hollanda

Ortak sosyal (ve-dolaylı-dini) bir mukavemet inÅŸa etmek suretiyle radikalleÅŸme ve kutulaÅŸmanın önlenmesinde camilerin rolünü... []

HelsinkiMissio, Aggredi - Finlandiya

HelsinkiMission, Aggredi – Finlandiya HelsinkiMissio 1883 yılında sosyal hizmetler için kurulan bir sivil toplum kuruluÅŸudur.... []

"Never Again" DerneÄŸi – Polonya

"Never Again" Bir Daha Asla DerneÄŸi (NA), farkındalık yaratma, ırkçılık ve nefret suçlarına iliÅŸkin araÅŸtırma,... []

RecoRa Enstitüsü – Ä°sveç, Hollanda, BirleÅŸik Krallık

RecoRa Enstitüsü, Ä°sveç, Hollanda ve BirleÅŸik Krallıktan bireylerin ve örgütlerin ortaklığıdır. Global cihatçılık... []

Tarjama – Sevran, Fransa

“Tarjama (TA)”, Müslüman nüfusun yoÄŸun olduÄŸu hassas bir Fransız kentsel bölge olan Sevran’da dini eÄŸitim, toplumsal... []

Violence Prevention Network e.V. - Germany

Åžiddet Önleme Ağı DerneÄŸi – Almanya Åžiddet Önleme Ağı, köktencilik ve ÅŸiddetli saÄŸcı... []

Allies - Noord-Holland

Müttefikler – Kuzey Hollanda Bölgesi, Hollanda Hollanda Ulusal Polisi, Fransa'daki ayaklanmalara, Danimarka karikatürlerine ve Geert... []

Muslimah Matters

Müslüman Kadınlar Önemlidir – Londra, BirleÅŸik Krallık Cole tarafından geliÅŸtirilen 'güvenlik açığı... []

Co-operation Ireland (CoIre) - Northern Ireland

Ä°ÅŸbirliÄŸi Ä°rlanda (CoIre) – Kuzey Ä°rlanda Ä°ÅŸbirliÄŸi Ä°rlanda (CoIre), birbirine baÄŸlı ve uyumlu bir toplum... []

Foresee Research Group Non-profit Ltd. - Hungary

Öngörü AraÅŸtırma Grubu (Kar amacı gütmeyen ÅŸirket) – Macaristan Öngörü AraÅŸtırma Grubu (FORESEE); yapıcı... []

Cultures Interactive e.V. (CI) - Northern Germany, Germany

Kültürler Arası EtkileÅŸim e.V. (CI) -  Kuzey Almanya, Almanya Kültürlerarası EtkileÅŸim (CI); ÅŸiddet yanlısı... []

ERUDITIO PUBLICA o.p.s. - Králova, Czech Republic

Halk EÄŸitimi o.p.s. - Kralova, Çek Cumhuriyeti Halk EÄŸitimi (EP), radikalleÅŸmeye ve nefret suçuna karşı önleme... []

EUISA - European Union of Independent Students and Academics

EUISA - Avrupa Bağımsız ÖÄŸrenci ve ÖÄŸretim Görevlileri BirliÄŸi - Avusturya EUISA, Avusturya ve Almanya'da bulunan ve... []

Back on Track - Ministry of Social Affairs and Integration Department of the Prison and Probation Service - Copenhagen and Aarhus, Denmark

Geri Ä°zleme – Sosyal Ä°ÅŸler Bakanlığı ve Hapishane ve Åžartlı Tahliye Servisi Entegrasyon Departmanı – Kopenhag ve... []

Aarhus Model: Prevention of Radicalisation and Discrimination in Aarhus - Denmark

Aarhus Modeli: Aarhus'ta RadikalleÅŸmeyi ve Ayrımcılığı Önleme - Danimarka Aarhus Modeli'nin müdahalesi iki... []

Derbyshire Healthcare Foundation NHS Trust

NHS Fonu Derbyshire SaÄŸlık Vakfı – Derbyshire, BirleÅŸik Krallık Bu organizasyon zihinsel saÄŸlık hizmetleri saÄŸlar ve... []

Active Change Foundation - UK

Aktif DeÄŸiÅŸim Vakfı – BirleÅŸik Krallık Aktif DeÄŸiÅŸim Vakfı (ACF); çeteler, ÅŸiddet içeren aşırıcılık... []

Web constables - Tallinn, Estonia

Ä°nternet muhafızları – Tallinn, Estonya Ä°nternet muhafızları, sosyal medyada çalışan yerel polis memurlarıdır.... []

FORESEE - Budapest, Hungary

Öngörü – BudapeÅŸte, Macaristan Öngörü AraÅŸtırma Grubu anlaÅŸmazlığı önlemek için yapıcı yöntemler ve... []

Ethnic Liaison Officers - Dublin, Ireland

Etnik Ä°rtibat Görevlileri – Dublin, Ä°rlanda Garda Irk, Kültürler ve ÇeÅŸitlilik Ofisi (GRIDO) ve Garda Etnik Ä°rtibat... []

Second Wave “My City Real World” - Zuid-Holland, NL

Ä°kinci Dalga “Gerçek Dünya Benim Kentim” – Güney Hollanda Bölgesi, Hollanda Ä°kinci dalga "Gerçek Dünya Benim Kentim";... []

CoCoRa - Community Counteracting Radicalisation - Denmark

CoCoRa – RadikalleÅŸmeyi Önleyici Toplum Hareketi – Danimarka CoCoRa projesinin ve önleyici hareketin arka planı ve mantığı... []

NIACRO – Kuzey Ä°rlanda, Ä°rlanda

NIACRO'nun uygulaması; radikalleÅŸme ve aşırılık yanlısı aşırılık spektrumunun Nefret Suçu... []

Omagh Destek ve Kendine Yardım Grubu – Ä°ngiltere

Omagh Destek ve Kendi Yardım Grubu’nun genel amacı ÅŸudur: Terörizm kurbanları için yaÅŸam kalitesini... []