Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Mediation and Conflict Intervention - Maynooth University

EÄŸitim ve GeliÅŸim Programları Barış ve Çatışma Çalışmaları

Arabuluculuk ve UyuÅŸmazlık Müdahalesi - Maynooth Üniversitesi - Ä°rlanda

Maynooth Üniversitesi Edward Kennedy Enstitüsü'nde Arabuluculuk ve UyuÅŸmazlık Müdahalesi Yüksek Lisans derecesi, arabuluculuk ve uyuÅŸmazlıklara müdahale ile ilgili bilgi ve becerileri geliÅŸtirmek bu bilgilerini derinleÅŸtirmek isteyenler için bir öÄŸrenim deneyimi sunmaktadır. Program, bu alanlarda uygulama için gerekli mesleki bilgi ve becerileri saÄŸlayan Örgütsel ve Ä°ÅŸyeri ArabuluculuÄŸu, Aile ArabuluculuÄŸu, Ticari Arabuluculuk, Onarım Uygulaması ve Barış Süreci AraÅŸtırmaları alanlarında uzman mesleki eÄŸitim vermektedir.