Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

“Towards Post-Multiculturalism? Changing communities, conditions and contexts of diversity - Vertovec (2010)

Bibliyografya Kaynakları Ä°nançlararası ve Kültürlerarası DiyaloÄŸa GiriÅŸ

(“Post-ÇokkültürlülüÄŸe DoÄŸru? Toplulukları, koÅŸulları ve çeÅŸitlilik baÄŸlamlarını deÄŸiÅŸtirme)

Milenyumdan beri, çokkültürlülük – çeÅŸitli politikalar ve kurumsal çerçevelere dayanan bir terim – bir çok ÅŸekilde ciddi anlamda sorgulanmıştır. EleÅŸtirmenler çok kültürlülüÄŸe gittikçe artan bir biçimde saldırırken ve birçok sosyal problem için onu suçlarlarken, küresel göçün doÄŸası ve göçmenlerin aidiyet biçimleri, çok kültürlü modellerin kurulduÄŸu zamandan bu yana, önemli derecede deÄŸiÅŸmiÅŸtir. Bazı yorumcuların öne sürdüÄŸü, hepimizin ilerlediÄŸi çokkültürlü durum sonrasını inceleme vasıtasıyla, bu makale aÅŸağıdaki soruları ele almaktadır: çokkültürlülüÄŸü çevreleyen deÄŸiÅŸen kamu söylemleri nedir? Yeni göç birimlerinin özellikleri nelerdir ve göçün bu yeni biçimleri çok kültürlü teorileri nasıl etkiledi? Göçmenlerin gönderen ülkelerle olan iliÅŸkileri nelerdir? Bu kalıpların tümü post-çokkültürlülük olarak adlandırılabilecek olana nasıl katkıda bulunuyor?