Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

'They are bombing now’: ‘Intercultural Dialogue’ in times of conflict - A. Phipps (2014)

Bibliyografya Kaynakları Ä°nançlararası ve Kültürlerarası DiyaloÄŸa GiriÅŸ
(“Åžu an bombalıyorlar”: Çatışma Zamanlarında Kültürlerarası Diyalog) 

Makale, “Kültürlerarası Diyalog” kavramının bugünkü baskın tezahürün içinde seyrini deÄŸiÅŸtirdiÄŸini iddia ediyor. Phipps, bu kavramın göreceli olarak “korku ve isteklerden uzak özgürlük”, istikrarlı, açık ve eÅŸit yargılarda iÅŸe yarayabileceÄŸini savunuyor.   Yazar, 2012’de Gazze Åžeridinde gerçekleÅŸtirdiÄŸi Filistin'deki YaÅŸam Boyu ÖÄŸrenme projesi kapsamında yürüttüÄŸü saha çalışmasını  ele alıyor.   Phipps, Carolin Goerzig’in çalışmasıyla baÄŸlantı kuruyor. Hamas’la birlikte,  Jean Paul Lederach'ın ihtilafa dönüÅŸtürme uygulamasına ve Graeber, Bigo'ya ve Scarry'nin 9/11 sonrası acil durum ve güvenlik koÅŸullarının teorik ve pratik deÄŸerlendirmesi arasında baÄŸlantı kuruyor.