Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Yeni Pazarlara Açılan bir Kapı Olarak ÇeÅŸitlilik ve Göç - Santa Maria da Feira, Portekiz

Ä°yi Uygulamalar Ä°ÅŸ Dünyası

Kuzey Portekiz’deki Oporto’un eteklerindeki bir belediye olan Santa Maria da Feira ÅŸaşırtıcı bir ÅŸekilde kültürel çeÅŸitliliÄŸi gerçeÄŸine ÅŸaşırtıcı bir ÅŸekilde adapte olmaktadır. Belediye tarafından teÅŸvik edilen yerel iÅŸletme topluluÄŸu göç tarafından temsil edilen yeni olasılıkları keÅŸfetmektedir: Kendi toprakların farklı kökene sahip olan insanların varlığı ve br dizi yabancı ülkede Feirenses’in varlığı. Belediye her türlü kökenden gelen yerel iÅŸ sahiplerini yerel göçmenlerin kökeni olan ülkeler ile ve Portekiz diasporası ile baÄŸlayacak olan bir internet platformunu baÅŸlatmayı planlamaktadır. Bu platformun baÅŸlatılması, ticari ortaklıklar yoluyla ulaşılan birkaç giriÅŸimlerin doruk noktasıdır. Belediye, Fas’ta ki Kenitra ile düzenli ticaret alışveriÅŸi yapmaktadır. Santa Maria da Feira’daki Fas asıllı vatandaÅŸların varlığı sayesinde mümkün olmuÅŸ olan ortaklık 2012’deki bir Kenitra heyet ziyareti ile baÅŸlamıştır. O tarihten bu yana, iki belediye arasında kurulan özel sektör ticaret iliÅŸkilerine ilave olarak birkaç protokol imzalanmıştır. Benzer ortaklıklar daha öncesinde Venezuela, Mozambik ve Fransa gibi diÄŸer ülkelerde de kurulmuÅŸtur. Belediye, yerel iÅŸletmelerin uluslararası olarak geniÅŸlemesinde aktif bir rol oynamaktadır. Santa Maria da Feira’nın nüfusunun çeÅŸitliliÄŸi konseyin elinden gelenin en iyisi yapmaya çalıştığı çok önemli bir kaynaktır.

Yerel göçmenlerin yanı sıra, Santa Maria da Feira aynı zamanda Protekiz diasporasına ulaÅŸmıştır. Yurtdışındaki bir çok baÅŸarılı Feirense yerel olarak kurulmuÅŸ olan ÅŸirketler için yurtdışında iÅŸ fırsatı saÄŸlama misyonunu devam ettirmesine izin vererek olumlu tepki göstermiÅŸtir.

Payerne Ä°sviçre’de bulunan bir inÅŸaat ÅŸirketinin sahibi olan José Fonseca konsey tarafından Santa Maria da Feira’ya davet edilmiÅŸtir. Bu fikir, Ä°sviçre pazarını yerel inÅŸaat ve yapı malzemeleri ÅŸirketlerine açmaya yardımcı olmaktadır. Oporto’nun ulaşım altyapısına yakın olan Santa Maria da Feira’nın konumu, onu Avrupa’nın diÄŸer bölgelerinde ve daha uzak yerlerde iÅŸ yapmak için önemli bir lokasyon haline getirmektedir. Bu giriÅŸimlerin altında yatan strateji, kültürel çeÅŸitliliÄŸe dayanan deÄŸiÅŸimleri inÅŸa etmeyi, hem yurtdışında yaÅŸayan Feirense muhacirler hem de Santa Maria da Feira’da yaÅŸayan dünyanın her yerinde gelen göçmenler adına geliÅŸme için ortaklar bulmayı içerir.