Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Norveç Ä°ÅŸdünyasına ÇeÅŸitlilik Getirme - Oslo, Norveç

Ä°yi Uygulamalar Ä°ÅŸ Dünyası

Ä°ÅŸ GeliÅŸimi için Åžehir Konseyi Ofisi azınlıkların entegrasyonu konusunda aktif bir duruÅŸ sergilemektedir. Sahip oldukları en büyük problem, vergilendirme ve iÅŸletme kuralları ile ilgili Norveç kural ve düzenlemelerinin karmaşıklığıdır. Bir çok küçük iÅŸletme kanuna anlamadan veya hatta bilmeden karşı gelir ve bir çokları hayatı daha kolay hale getirmek için kayıtdışılığı tercih eder. Ä°ÅŸyerinde ÇeÅŸitlilik için bir Ä°skandinav Ä°letiÅŸim Ağı kurulmuÅŸtur ve Oslo son zamanlarda 70 tane CEO’nun katıldığı Avrupa Kültürlerarası Ä°ÅŸyeri hakkında bir konferansa ev sahipliÄŸi yapmıştır, ama Norveç iÅŸ dünyasına çeÅŸitlilik getirme adına daha yapılacak çok ÅŸeyin olduÄŸu hissedilmiÅŸtir. Norveç Çokkültürlü DeÄŸer Yaratma Merkezi “batılı olmayan” denilen birinci ve ikinci jenerasyon göçmenlere danışmanlık hizmetleri, koçluk ve iÅŸ kurma eÄŸitimi temin ederek kendi iÅŸlerini kurma konusunda yardımcı olmaktadır. Merkez, profesyonel göçmenlere yardımcı olma konusunda eÅŸsiz bir yaklaşıma sahiptir ve göçmen kuruluÅŸları, devlet kurumları özel kuruluÅŸlar ve medya ve özel organizasyonlar arasında ülke çapında geniÅŸ ve pozitif ilgi ve destek almıştır. Böyle bir dikkatin neticesi çok sayıda göçmenin merkez ile temasa geçmesi ve temin edilen servislerin devamlı kullanıcılarının olmasıdır.