Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

"Aynı Yönde Hep Birlikte" - Tenerife, Ä°spanya

Ä°yi Uygulamalar Ä°letiÅŸim ve "Söylenti Karşıtı" Kampanyalar

2009’da, kültürlerarası politikalara iliÅŸkin Cabildo’nun taahhüt ve hareketin öncesini ve sonrasını iÅŸaret eden Aynı Yönde Hep Birlikte baÅŸlamıştır. “Birlikte” Cabildo ve OBITen’in Ä°dari Harici Ä°ÅŸlem Servisi tarafından geliÅŸtirilmiÅŸ çeÅŸitliliÄŸin yönetilmesi için bir stratejidir. Bu inisiyatifin bir parçası olarak, kültürlerarası diyaloÄŸu teÅŸvik etmek ve entegrasyon süreçlerini ve sosyal bütünlüÄŸü güçlendirmek gibi bir ortak hedefi olan sosyal organizasyonlar ve enstitülerin yanı sıra, Tenerife’de bulunan göçmen derneklerinin büyük çoÄŸunluÄŸunu içeren geniÅŸ bir aÄŸ örgüsü bulunmaktadır. Son zamanlarda göçmen dernekleri, sosyal ortaklar, kamu kurumları ve kurumlar arasında 100’den fazla oluÅŸum Birlikte stratejisine katılıyor. Stratejinin geliÅŸtirilmesi ve iletiÅŸim ağı üyelerinin katılımı beÅŸ tematik çalışma gruplarında toplanmaktadır:

-       Sosyal Hizmetler

-       Cinsel Taciz

-       Birlikte GeliÅŸim

-       Sosyal Katılım

-       Ä°letiÅŸim