Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Barcelona - Kültürler arası ÅŸehir - Barcelona, Ä°spanya

Ä°yi Uygulamalar Ä°letiÅŸim ve "Söylenti Karşıtı" Kampanyalar

Åžehir parlamentosu tarafından kültürlerarası plan oluÅŸturulmuÅŸtur. Kültürlerarası diyalog için bir politika sorumlusu vardır. Belediye baÅŸkanının delegesi, ÅŸehir düzeyinde kültürlerarası diyaloÄŸu ve göçmenlik politikalarını koordine etmektedir. Delegenin geniÅŸ enine yetkileri vardır ve belediyenin her departmanıyla ilgilidir. Belediye baÅŸkanının kültürlerarası politikayı gündemde tutması ve bu anlamda liderliÄŸi delegenin efektif çalışması için gereklidir. Belediyenin göçmenlik planlarını hazırlayan ve politik konsensusa eriÅŸimde enstrüman görevini gören belediye göçmen konseyini baÅŸkan yönetmektedir. Ä°lk göçmen planı tüm partilerin ortak fikir birliÄŸiyle 2002 yılında oluÅŸturulmuÅŸtur. Kinci plan da ÅŸu dönemde yine fikir birliÄŸi çerçevesinde görüÅŸülmektedir. Fikir birliÄŸi bu anlamda gereklidir, fikir birliÄŸi aynı zamanda göç yönetiminin tüm toplum için öncelikli olduÄŸu mesajı vermektedir.

•    Åžehrin resepsiyon materyallerinde ve bilgi verici oturumlarından vatandaÅŸların hak ve özgürlüklerinin bilinirliÄŸini saÄŸla

• Yabancı ÅŸehir sakinlerinin belediye seçimlerindeki oy haklarını savun

•    Dini çoÄŸulculuk açısından hakların eÅŸitliÄŸini garantileyecek servislerin adapte edilmesi (mezarların düzenlenmesi, halk merkezlerinde ve okullarda menüler, vb.)

•    Her kullanıcı için servislere eriÅŸimi ve servis kalitesini garantilemek adına çalışanların eÄŸitimi ve fırsat veren aracıların daha çok sürece dahil edilmesi