Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Witness of History (Tarihin Åžahidi )- Viyana, Avusturya

Ä°yi Uygulamalar Karşı Söylemler

Terörizm için taraftar toplayan kiÅŸiler baÅŸarılıdır çünkü ideolojileri ve eylemleri en savunmasız oldukları bir zamanda gençlerde yankı bulur. Dünyanın haksızlığını sorguladıkları veya yalnız hissettikleri, seslerini duyuramadıkları veya eziyet edildikleri zamanlarda... SAVE’nin “Tarihin Åžahidi”, gençleri ergenlik yılları boyunca ÅŸiddet yanlısı aşırılık ideolojileri ve intikam almak için alternatiflerin gerçek yüzü konusunda aydınlatır.

Ham, dürüst ifadeler, yakın ve kiÅŸisel öykü anlatımı herhangi resmi bir konuÅŸmadan ve soyut analizden daha iyi bir ÅŸekilde dinleyiciye ulaÅŸabilir. MaÄŸdurlar ve hayatta kalanlar olarak, orijinallik, ahlaki otorite ve vicdani kanaat konumundan konuÅŸmaktadırlar. Böylelikle, Tarihin Åžahidi filmleri trajik terrör saldırılarını bir insan suretine büründürür ve aşırılık yanlışı propaganda için güçlü bir denge oluÅŸturur.

MaÄŸdurların kiÅŸisel hikayeleri – özellikle kiÅŸisel bir yolculuk yapmış olanlar – acı ve kayıp deneyimi ile bir ÅŸekilde daha güçlü hale gelenler, intikam hissi taşımayanlar ve söyleyecek güçlü ve pozitif ÅŸeyleri olanlar – siyah ve beyaz düÅŸünme arasındaki hatları bulanıklaÅŸtırmaya yardım ederler. Åžiddeti destekleyebilecek veya alternatiften yoksun olanların düÅŸüncelerine bir ÅŸüphe tohumu ekmektedirler. Bu, radikalleÅŸmeye karşı bir caydırıcı eleÅŸtirel düÅŸünmeyi geliÅŸtirmek için bir sevgi ve güven yaklaşımıdır.

İletişim Detayları:

Media Tower

Taborstrasse 1-3

1020 Vienna

Avusturya

 

Edit Schlaffer, Founder and Director

Email: office@women-without-borders.org

Tel: (+43) 69918587699