Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Nasıl yaÅŸamak istiyoruz – Berlin, Almanya

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

“Nasıl yaÅŸamak istiyoruz? Ä°slam konulu atölyeler, Müslüman karşıtı ırkçılık, Ä°slamcılık ve demokrasi” adlı eÄŸitsel filmlere dayalı akran atölyeleri. Bu atölyeler, Ä°slam, ırkçılık, Ä°slamiyet ve demokrasiye dair sorularla ilgilenen beÅŸ eÄŸitsel filme dayandırılmaktadır. Bunlar heterojen öÄŸretim ortamlarında gençleri dini kaygıları üzerine tartışmaları için cesaretlendirir ve normlar, deÄŸerler, kimlik ve katılım konularındaki sorunlarını yansıtmaları için alan saÄŸlar. RadikalleÅŸme öncesi ve radikalleÅŸmenin ilk safhalarında müdahale olarak Alman Müslümanları diye bir kimliÄŸe teÅŸvik etmeyi amaçlar.

Atölyeler grup üyeleri (bizzat Müslümanlık geçmiÅŸine sahip kiÅŸiler) tarafından yönetilir ve okullarda ya da sosyal merkezlerde ortaya çıkan konulara hızlı, kısa vadeli müdahalelere (genellikle 3*90 dk.) olanak tanır. Filmler ve atölyeler dini bir münakaÅŸa peÅŸine düÅŸmez; onun yerine dini kaygıları, tartışmanın çıkış noktası olarak alır ve onları sosyal normlar  ve deÄŸerler hakkında sorulara dönüÅŸtürür.

 

İletişim detayları:

Ufuq.de

Wissmannstr. 20

12049 Berlin

Almanya

 

Dr Götz Nordbruch

E-posta: goetz.nordbruch@ufuq.de

Telefon: (+49) 152 29271179