Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Never Again (Bir Daha Asla DerneÄŸi) – Polonya

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

Never Again DerneÄŸi Polonyalı ve DoÄŸu Avrupalı ırkçılık karşıtı bir kuruluÅŸtur. Never Again DerneÄŸi’nin misyonu kültürlerarası anlayışı desteklemek ve Polonya’daki ve Merkez ve DoÄŸu Avrupa’daki daha geniÅŸ bölgedeki demokratik bir sivil toplumun geliÅŸimine katkı saÄŸlamaktır. Never Again özellikle gençlerin arasındaki ırksal ve etnik yargılara karşı eÄŸitim sorunuyla alakadar olur.

Never Again’in faaliyetleri ÅŸunları içerir:

Sosyal kampanya ve eÄŸitsel programlar

Polonya’da ve Avrupa’nın geri kalanında faaliyette bulunan aşırılıkçı ve ırkçı gruplarda ve nefret suçundaki bilgiyi ve analizi paylaÅŸmasının yanı sıra Polonya’da yaÅŸanan ırkçı olaylar ve iÅŸlenen yabancılara nefret suçunda gözlem ve bilgi paylaÅŸmak

BilirkiÅŸi raporunu paylaÅŸmak ve araÅŸtırmacılar, medya, siyasete yön verenler, ulusal ve uluslararası faaliyetlerle iÅŸbirliÄŸi yapmak

Ä°nternette ırkçılık, Yahudi düÅŸmanlığı ile savaÅŸan “Irkçılığı Sil” Projesi’ni yürütmek ve popüler kültür alanında “Irkçılığa Karşı Müzik” ve “Haydi Irkçılığı Stadyumlardan Kovalım” adlı yüksek profilli eÄŸitim kampanyaları yürütmek

AFFB Avrupa 2012 “ÇeÅŸitliliÄŸe Saygı Duy – Futbol Birimleri” Programı Avrupa Futbol Åžampiyonası’ndan önce ve ÅŸampiyona sırasında yer alan baÅŸlıca eÄŸitsel faaliyetler ve farkındalık yaratma faaliyetleri

Never Again uygulayıcıları siyasi ve sosyal bilimler, sosyal hizmet, tüzel, eÄŸitsel olarak çeÅŸitli profesyonel altyapılardan gelirler. Never Again yaklaşımının özellikle gelecek vaat eden yanı yurt içi ve yerel projelerin yanı sıra uluslararası aÄŸ yapı oluÅŸumu, futbol çalışması ile toplumsal çalışmanın birleÅŸimi, yerel ve ulusal makamlarla olduÄŸu kadar STK’lar, risk grupları, siyasete yön verenler ve uygulayıcılar ile de aynı anda iÅŸbirliÄŸi yapması gibi pek çok farklı seviyedeki çalışmaları birleÅŸtiriyor olmasıdır. Böyle bir yaklaşım bütün ülkenin ve bölgenin içindeki Never Again’in geniÅŸ gönüllüler ağıyla birleÅŸtiÄŸinde derneÄŸin alanındaki bir meseleyi tanılayıp ona hızlıca karşılık vermesini saÄŸlamaktadır.

An itibariyle, Never Again ilgi alanına hapishane çalışmaları da girmiÅŸ bulunuyor ve ve daha ÅŸimdiden deradikalizasyon çalışmasına dâhil olanların dayanak noktası oldu bile. Dernek aşırılıkçılara ve nefret suçu faillerine nasıl yaklaşılacağına ve onlarla nasıl baÅŸa çıkacağına dair tavsiyeler konusunda kendisini ilk plana taşıyabilmiÅŸtir. Bu dernek çokkültürlülük ve çeÅŸitlilik üzerine olumlu, kapsamlı bir kamusal söyleme teÅŸvik ederken aynı zamanda hem ırkçılıkla hem de nefret suçuyla mücadele etmeye iliÅŸkin en üstün yöntemleri uygulamayı açık olarak destekler.

 

 

İletişim detayları:

Never Again Association (Stowarzyszenie Nigdy Więcej)

P.O. Box 6

03-700 Warszawa 4

Polonya

 

Jacek Purski

E-posta: jacek@nigdywiecej.org

Tel: (+48) 601360835

Ä°nternet sitesi: www.nigdywiecej.org

Facebook: www.facebook.com/respect.diversity

Twitter: www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ