Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

IC Thinking - Birleşmiş Krallık

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

Cambridge Üniversitesi’ndeki araÅŸtırmacılar (Savage, Boyd-MacMillan, Liht) IC müdahaleleri için teori, uygulama ve tahakkuk geliÅŸtirdiler. Sosyal, duygusal, politik baskılar “dar bakış açısına” neden olabilir (deÄŸerlerin, düÅŸünmenin, kiÅŸiliÄŸin aşırı basitleÅŸtirilmesi sonucu gençlerin aşırıcıların siyah ve beyaz düÅŸünce tarzına karşı hassaslaÅŸması). IC müdahaleleri, eylemci öÄŸrenme, grup egzersizleri ve çoklu medya materyalleri yoluyla geniÅŸleyen deÄŸerler, düÅŸünme ve sosyal kiÅŸilik sayesinde yaÅŸanan kafa yapısındaki deÄŸiÅŸimi güçlendirmektedir. Kurslar genellikle haftada 16 saattir, günleri esnektir, eÄŸitimli biri tarafından yönetilir, çoklu-medya, deneysel ve grup öÄŸrenimi içerir.

Bu müdahale tarzının etkisi kurs öncesi ve kurs sonrası bütünleyici karmaşıklık (IC) seviyesi ölçülerek test edildi. 5 yıllık güçlü kültürlerarası deneysel bulgular müdahale sonrası kritik ve karmaşık düÅŸüncede aşırıcılığın ve gruplar arası çatışmaların azaldığını ve önlendiÄŸini iÅŸaret eden bir artış gösteriyor. ÖrneÄŸin, Müslüman Olmak Britanyalı Olmak bugünlerde genç müslüman yüzleÅŸtiÄŸi sorunları DVD’ler, broÅŸürler ve yönetici kontrolündeki grup aktiviteleri ile inceliyor. Kursun amacı gençlerin yeni bir bakış açısıyla, daha yüksek seviye bütünleyici karmaşıklıkta  düÅŸünmelerini saÄŸlamaktır. IC, bugün ki çoklu kültürlü Britanyasında yaÅŸan herkes için temek bir yaÅŸam becerisidir.

Grup aktiviteleri ve DVD’lerle IC’yi öÄŸrenmek eÄŸlencelidir. IC katılımcıların kendi deÄŸerlerine ve inançlarına sadık kalması fakat diÄŸer görüÅŸlerle etkileÅŸebilmeyi ortak deÄŸerler ve kazan kazan çözümleri bulmayı ve diÄŸer bakış açılarının iyi yanlarını görebilmeleri anlamına gelir.

IC Ä°çerikleri:

Kendi düÅŸünceni, kendi deÄŸerleri ve inançlarını bilmek

DüÅŸünce yapını dallandırmak ve böylece diÄŸer bakış açılarını dikkatli dinleyebilmek

Karmaşık hayat sorunlarına dair farklı bakış açılarından iyi yanlarını bir araya getirerek kazan kazan çözümleri bulmak

Kursun yapı iskeleti biliÅŸsel psikoloji, sosyal psikoloji ve sosyal sinir bilimi oluÅŸmaktadır. Müslüman Olmak Britanyalı Olmak kursu için çeÅŸitli Müslüman liderle birlikte çalıştık ve Ä°slamin çeÅŸitli mezheplerinden liderleri geri dönüÅŸ yapmaları için davet etmeye devam ediyoruz. Kursa din odaklı olmadan din dostu olabilmektedir.

İletişim detayları:

IC Thinking (Cambridge) Ltd

17, Sydenham Rd

London, SE26 5EX

Birleşik Krallık

 

Sara Savage, dr.

E-posta: sbs21@cam.ac.uk

Telefon: (+44) (0)7948 329732