Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Jewish Informal Education - Macaristan

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

Formalitesiz Yahudi EÄŸitimi - Macaristan

2002’de kurulan kar gütmeyen Havar DerneÄŸi, Macaristan’da çeÅŸitli ve kucaklayıcı bir toplum oluÅŸması için kiÅŸilerle ve çoÄŸunlukla yerel liseler ve üniversiteler olan eÄŸitim kuruluÅŸ ve enstitüleriyle birlikte çalışmaktadır. Haver ön yargı, ayrımcılık ve aşırı saÄŸcılık ile mücadele ediyor ve diyalog, eÄŸitim, öÄŸretim ve müdafaa yoluyla sosyal uyuÅŸma saÄŸlamaya çalışıyor.

Haver DerneÄŸi takımı, gençler (14-18), üniversite öÄŸrencileri (19-25) ve eÄŸitimciler olmak üzere üç ana hedef grubu için adapte edilmiÅŸ eÄŸitim modülleri geliÅŸtirdi. Daha geniÅŸ kapsamlı ön yargı karşıtı çeÅŸitlilik eÄŸitim programlarını tamamlayan bu modüller, Macar toplumunun yüzleÅŸtiÄŸi belirli kültürel, dinsel ve sosyal sorunlar üzerine odaklanıyor. Diyalog, formalitesiz eÄŸitim, kritik ve yapıcı düÅŸünme yoluyla ve münakaÅŸa oluÅŸturabilen bir toplum yaratarak ve çatışma çözebilme ile Haver gönüllü bir tavır deÄŸiÅŸim süreci için çalışıyor.

18 ve 28 yaÅŸları arası eÄŸitimciler, Yahudi ve yahudi olmayan gönüllüler. Haver birden fazla yerel ulusal okulla, kar amacı gütmeyen kuruluÅŸlarla, müzelerle, profesyonel aÄŸlarla v.b ortaklığı bulunmakta.

 

İletişim detayları:

(yakında değişecek)

Budapest, 1075,

Károly krt. 25. I/4

Macaristan

 

Júlia Dés, CEO

E-posta: julia.des@haver.hu

 

Péter Neumann, coordinator

E-posta: peter.neumann@haver.hu

Telefon: (+36) 20 222 5559