Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Expedition Friend & Foe - Hollanda

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

FRIEND&FOE’nun amacı (genç) insanlara, öÄŸrencilere ve öÄŸretmenlere kiÅŸisel hayatlarında ve sosyal yaÅŸamda yapıcı bir tutumla çatışmaların üstesinden gelebilmelerini ve yabancı düÅŸmanlığının, radikalleÅŸmenin, sosyal dışlayışın, dışlayışın ve zorbalığın Felemenk toplumun içinde yaygınlaÅŸmasını önlemekte aktif bir rol almasını saÄŸlayacak araçlar vermektir. Ä°ki yıl sürecek bir dönem boyunca Critical Mass, Hollanda’da özellikle kırsal alanlarda, 20.000 kadar genç ile iletiÅŸme geçmek ikincil ve üst düzey ikincil mesleki eÄŸitim vermek için 50 ila 70 okulu ziyaret edecek. Okullara içi “tecrübeler” dolu beÅŸ tane deniz konteyneri ile gidiyoruz. Samimi bir atmosfer içerisinde öÄŸrencilerden dostlarını ve düÅŸmanlarını keÅŸfetmeleri istenilmekte; kimdirler ve onları bu hale ne getirdi?

EÄŸitimcilerimiz ile birlikte, öÄŸrenciler aykırılıkçı - dost ya da düÅŸman -  düÅŸünmemek adına (yeni) yollar aramakta ve farklıklara karşı daha yapıcı davranma yolları bulmakta. Okul içinde, ama aynı zamanda toplumda da. DiÄŸer derslerde de rehberler ya da öÄŸretmenler, öÄŸrencilerinin konteynerler içerisinde edindikleri tecrübeler üzerine devam ederek okuldaki ve sınıftaki sosyal sorunlar üzerine konuÅŸmaya teÅŸvik edilmekte.

Rehber derslerinde ve/ ya da Loopbaan & Burgerschap kurslarında, öÄŸrenciler sosyal güvenlik üzerine çalışmakta. Eski kalıpları yıkmakta ve farklı davranışların etkilerini tecrübe etmektedirler. Çıkar çatışmaları ile baÅŸ etmeyi ve yapıcı çözümler aramayı öÄŸreniyorlar. En sonunda da, sınıf atmosferini nasıl daha iyi yapabileceklerine dair kendi planlarını yapıyorlar. Aşırcılığın ve radikalleÅŸmenin gündemden düÅŸmeyen bir konu olmasından yola çıkarak, çatışma ve radikalleÅŸme üzerine ek dersler geliÅŸtirdik. Geçen yılda olduÄŸu gibi medya sıklıklıkla öÄŸretmenlerin bu temalara cevapsız kaldığından bahsettiÄŸinden bu dersin ÅŸuan ki ders materyallerimize iyi ve çok ihtiyaç duyulan bir katkı olacağını düÅŸünüyoruz.

Ek anketlerle beraber öÄŸrencilerin konteynerlerimize olan ziyaretlerinde “Okuldaki sosyal çevrenin mevcut durumu nedir?” sorusunun cevaplarını toplamaktayız. Toplanan verilere göre okullara geri dönüÅŸler veriyor ve sosyal poliçelerini geliÅŸtirecek araçlar sunuyoruz. Ellerindeki sorunlarla, mümkünse bizim yardımımızla baÅŸ ededilmeleri için okulları olabildiÄŸince gayret ettirmeye çalışıyoruz. DiÄŸer uygulamalı eÄŸitimlerimize baÅŸvuruyoruz ve okulun ihtiyaçları ve istekleri doÄŸrultusunda en az 20 okulda öÄŸrencilere ve öÄŸretmenlere geniÅŸ kapsamlı kabiliyet eÄŸitimleri veriyoruz.

FRIEND&FOE’nin temelinde yüzleÅŸilmeleri için okulların bahçelerine yerleÅŸtirdiÄŸimiz beÅŸ tane her biri aÅŸağıdaki ÅŸu baÅŸlıklarla ilgili olan konteynerler vardır:

Zorbalık & “farklı” olan insanlarla muhatap olmak

Dışlamak

Ön yargı & Ayrımcılık

Çatışma katılaÅŸması & çatışma çıkması/radikalleÅŸmesi

Kendi rolün üzerine yansıma yapmak & sosyal baskı

 

İletişim detayları:

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

Hollanda

 

Hiske Arts

E-posta: hiske@criticalmass.nu

Telefon: (+31) (0) 30 271 49 56