Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Glencree Centre for Peace and Reconciliation (Glencree) - Ä°rlanda

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

Glencree Barış ve Uzlaştırma Merkezi (Glencree)

Glencree Barış ve UzlaÅŸtırma Merkezi (Glencree), mezhepçi bir dünya görüÅŸü, paramiliter örgütler içerisinde bulunma ya da ırkçı davranışlara yönelme ( ya da böyle davranışlarda bulunmuÅŸ olma) riski altında olan yetiÅŸkinlere ve gençlere çatışma transferi ve ÅŸiddet önleme  hizmeti sunan kar gütmeyen bir kuruluÅŸtur. Glencree aynı zamanda, jenerasyonlar arası çatışma ve ÅŸiddetin yeniden canlanmaması adına paramiliter ÅŸiddet maÄŸdurlarına kayıpları ve acılarıyla baÅŸa çıkabilmeleri için yardımlarda bulunmaktadır.

Glencree, politik çatışmaların gerçek anlamda yaÅŸandığı ötekileÅŸtirilmiÅŸ topluluklardan gelen insanlara yardım etmeye çalışıyor ve Ä°rlanda Adası (Kuzey ve Güney) ve Britanya ve Ä°rlanda arasındaki okullar, topluluklar, kadın örgütlerini, politik gruplar, öÄŸrenciler, eski tutuklular / eski askerler ve gençlik örgütlerini el ele vererek çalışmalarını yürütüyor.

Glencree iliÅŸki odaklı çalışmalar, tek kimlik grup çalışmaları, kolaylaÅŸtırılmış diyalog, aktivite odaklı atölyeler, güçlendirici toplantılar ve katılımcı forumları metotlarını kullanmaktadır. Güvenli bir ortam oluÅŸturmanın ana temel kuralları olan saygı, eÅŸitlik, dürüstlük, kendini ifade edebilme ve gönüllülük tüm çalışma formatlarına uygulanmaktadır. EÄŸitilen çalışanlar saÄŸlık, kolaylaÅŸtırma, gençlik çalışmaları ve çatışma transferleri gibi geçmiÅŸlerden gelmektedirler. 

Glencree geliÅŸtirmek jenerasyonlar arası boyutlar, daha önceden imkanı olmadığı gruplarla çalışmalar, mezhepçilik, ırkçılık ve eÅŸcinsel korkusu arasındaki örtüÅŸmenin nedenlerini araÅŸtırmak ve ayrıca bunların eÄŸitiminin daha kökten nasıl verilebileceÄŸinin içine bakılması konusunda oldukça kararlı.

 

İletişim detayları:

Eamon Rafter

E-posta: eamon.rafter@glencree.ie