Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Straathoekwerk (Street Corner Work) in Zaanstad - Hollanda

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

Zaansstad’daki Straathoekwerk (SWZ) 1980’lerde soyal hizmet çalışanlarından oluÅŸan ufak, kar amacı gütmeyen bir kuruluÅŸ olarak baÅŸladı ve ÅŸimdi ise yerel hükümet tarafından finanse edilmekte. SWZ , saÄŸcıları ve giderek artan Ä°slamcılık sempatizanları ve bununla iliÅŸkili düÅŸük seviye çete eylemcilerini içeren bağımlılık, ev bulma, iÅŸ bulma ve sosyal hayat sorunları yaÅŸan ve / ya da radikalleÅŸme ve ÅŸiddet eÄŸilimi gösteren riski altındaki olan tüm gençlere ulaşıyor

SWZ çalışanları nitelik sosyal hizmet çalışanlarından oluÅŸmaktadır ve masa başına baÄŸlı kalmadan direk olarak sokakta hizmet vermektedirler. Yöntem ilkeleri güven ve iletiÅŸim kurmadan, açık görüÅŸlülükten, katılımcı ve grup odaklı yaklaşımdan, destekçi-mücadeleci tavırdan, bölgeler arası bakış açısından oluÅŸmaktadır. Neo-nazi gruplarına karşı SWZ, sosyal hizmeti çalışanları, okul ve topluluk polisi arasında iletiÅŸimi artıran bir çeÅŸit disiplinler arası takım metodu geliÅŸtirdi ve grup üyeleri ve aileleri ile konuÅŸmalar gerçekleÅŸtirdikleri önleyici / motive edici bir metot geliÅŸtirdi.

Bu yaklaşımın özellikle en önemli yanı aile içi bir baÄŸlamda önleyici / deradikalize edici metot olarak geliÅŸtirilen iyi uygulanmış sokak çalışmasının temel ilkelerinden geliyor olması olabilir.

Gelecekte SWZ önleyici / motive edici aile sohbetlerinin baÅŸka sosyal baÄŸlamlarda da kullanımı keÅŸfetmek ve ayrıca ulusları arası uygulama deÄŸiÅŸ tokuÅŸunu artırmak istiyor.