Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Sankofa - 7E Youth Academy Information

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

Sankofa - 7E Gençlik Akademisi Bilgilendirme - BirleÅŸik Krallık

7E Gençlik Akademisi en alt seviyede, hükümet daireleri tarafından ulaşılmaz olarak kabul edilen çete veya aşırıcı topluluklardaki gençlerle çalışmaktadır. Felsefeleri, insanlığın en deÄŸerli hazinesinin gençler olduÄŸu, tüm dünyadaki insanların iyiliÄŸi için en büyük imkanın onlarda olduÄŸu, bu nedenle de iÅŸe gençlerle, onların çevreleriyle ve aileleriyle baÅŸlamak gerektiÄŸidir. 7E Gençlik Akademisi çalıştığı gençlerin olumlu bir dünya bakışına sahip olmalarını, olumsuz davranışlardan kendilerini uzaklaÅŸtırmalarını ve kendi kiÅŸisel geliÅŸimlerini kendilerinin yaratmalarını istemektedir. Ayrıca “kenar mahallelerin” farklı etnik ve dinsel görüÅŸteki insanların barış, karşılıklı anlayış ve saygı içinde yaÅŸadığı güvenli ve üretken alanlara dönüÅŸmesini istemektedir. 7E Gençlik Akademisi yardımda bulundukları kiÅŸilerin kendilerine olan güvenini, ekonomik durumunu artırmak ve kendilerini ve kiÅŸiliklerini geliÅŸtirme yolunda onlara yardım etmek adına yaptıkları çalışmalarda araç olarak eÄŸitimi, kalıtımı, bilgi paylaşımı kullanmaktadır.

7E Gençlik Akademisi doÄŸruluÄŸu onaylanmış araÅŸtırmalar ve en iyi uygulama ÅŸekli ile birleÅŸtirilmiÅŸ deneysel yöntemler kullanarak deneysel yaklaşımların kalitesini artırmaya devam etmektedir. Yaptıkları iÅŸin, çete ÅŸiddeti, aşırıcılık, ırkçılık, sosyal dışlamalar ve finansal dışlamalar / fakirlik yüzünden kaynaklanan zorluklara karşı kiÅŸilere ve topluluklara faydalı olmada etkili olmasını istiyorlar.

İletişim detayları:

Keith Christopher Smith

E-posta: ceo@sankofacentre.co.uk