Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Nazis against Nazis - Germany’s most involuntary charity walk -Almanya

Ä°yi Uygulamalar Karşı Söylemler

Nazilere karşı Naziler – Almanya’nın en gönülsüz yardım yürüyüÅŸü

Aşırı saÄŸ Almanya’da hala önemli bir problem teÅŸkil etmektedir. Bu tablonun 25,000’den fazla üyesi var ve bu rakam gitgide yükselmektedir. Ä°nsanlar aşırı saÄŸcıların bataklığına bir kere saplandılar mı, ayrılmaları zordur. Fakat aşırı saÄŸ topluluÄŸundan ayrılmak isteyen Neo-Nazilere baÅŸarılı bir ÅŸekilde yardımcı olmakta 15 yıllık bir tecrübeye sahip olan örneÄŸin EXIT-Almanya gibi önemli destek saÄŸlayan gruplar ve organizasyonlar vardır. Buna raÄŸmen, önemli çalışmaları için halen çok az yardım almaktadır ve çok az dikkat çekmektedir. Bir çok insan daha büyük, tanınmış hayır kurumlarına para bağışı yapmayı tercih ediyor. Bundan dolayı, organizasyon her yıl ayakta kalma mücadelesi vermektedir.

Meydan Okuma: GeniÅŸ bir kitleye ulaÅŸacak ve bu amaç için para bağışmaları için teÅŸvik edecek EXIT-Germany’nin çalışmaları etrafında heyecanlı bir sosyal fikir yaratmaya ihtiyacımız var. Bununla birlikte, son bir kaç yıl boyunca, EXIT-Germany Almanya’daki aşırı saÄŸa karşı mücadele etmede yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımları konusunda olaÄŸanüstü bir ün kazanmıştır. ÖrneÄŸin, EXIT-Germany’nin saÄŸcı rock festivalinin katılımcıların ellerine neo-Nazi logolu tiÅŸörtleri sıkıştırdığı “Trojan TiÅŸört” kampanyası gibi. TiÅŸört bir kere yıkandıktan sonra, logo yokoluyor ve oldukça uygun bir mesaj ortya çıkıyor: “TiÅŸörtünüzün yapabildiÄŸini siz de yapabilirsiz – aşırı sağı arkanızda bırakmanız konusunda size yardımcı olacağız. EXIT Germany”. BaÅŸlangıçta sadece 5000€’lik bir bütçeyle, kampanya büyük bir baÅŸarıya dönüÅŸtü.

Gösteriler Neo-Nazilerin iddia edilen güçlerini göstermek için sık sık kullandıkları kuvvetli bir araçtır. KonuÅŸma özgürlüÄŸü kılıfı ve koruması altında düzenli olarak gösteri yapma hakkını ihlal ediyor ve Alman ÅŸehirlerini “ele geçiriyor”. Genel olarak, ÅŸehir sakinleri karşı gösteriler veya sözlü saldırılar ile istenmeyen ziyaretçilere olan hoÅŸnutsuzluklarını ortaya koymaktadırlar. Buna raÄŸmen, genellikle bu önlemlerin neo-Naziler üzerinde gerçek bir etkisi yoktur. Yine de, neo-Nazi gösterilerine karşı koymak için gerçekten etkili bir giriÅŸimde bulunulmamıştır.

EXT-Germany’nin çalışmalarını desteklerken, neo-Nazi gösterilerine karşı mücadelerinde kasabalara yardımcı olan yeni bir metodu geliÅŸtirme ve uygulama. Bir neo-Nazi gösterisi alt üst etme: aşırı saÄŸcı bir yürüyüÅŸten bir yardım yürüyüÅŸüne. Almanya’da yardım yürüyüÅŸleri (sponsorlu koÅŸular) meÅŸhurdur ve iyi bir amaç için para toplamak için ortak bir fikirdir. Her zaman ki prosedür, sonrasında katılımcılar tarafından adım adım kazanılacak olan belirli miktardaki parayı sponsorlardan organizasyon öncesi toplamayı gerektirir.

Sonuçta, bu prosedürü kendi fikrimize uyguladık: neo-Nazilerin yürüdüÄŸü her metre için EXIT-Germany’e 10€ bağışlanacaktır. Bu neo-Nazileri bir ikilem karşısında bırakacaktır: ya yürü ve kendi kaybın için para topla veya gösteriyi terk et.

 

İletişim Detayları:

EXIT-Deutschland

Federal GiriÅŸim – Aşırılık için Çıkış

 

Postfach 760112,

10382 Berlin

 

Fabian Wichmann

Email: fabian.wichmann@exit-deutschland.de

Tel: 0177 – 2404806

Websitesi: http://www.exit-deutschland.de/english/