Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Subotica - Breaking down the sectarian divides in society

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

Toplumdaki mezhepsel bölünmüÅŸleri yıkmak – Subotica, Sırbistan

Kent, hem sorunlarının hem de fırsatların merkezinde eÄŸitimi görüyor. Çocukların üç ayrı tekdilli okul sistemine dahil edilmek suretiyle ayrıştırılması, etnik bölünmüÅŸlük ve yanlış anlaşılmaların hakim olacağı yeni bir nesil oluÅŸturma tehdidiyle toplumu karşı karşıya bırakmaktadır. Sistem, merkezi hükümet tarafından belirlenmekte ve dayatılmaktadır ve ne yazık ki ÅŸehrin sadece sınırlı takdir yetkileri bulunmaktadır, ancak bu sınırlar içinde Subotica mezhep ayrımlarını yıkmaya çalışmaktadır. ÖrneÄŸin tüm okulları, bazen gerginliÄŸi tetikleyen yanlış anlamaları gidermek için ortak bir tarih müfredatı benimsemeye teÅŸvik ediyor. Sırp, Hırvat ve Bosnalı tarihçilerin ortak çalıştığı yeni Yugoslavya tarihi yazılımına destek oldu. EÄŸitimdeki iyi uygulamanın en iyi örneÄŸi, okullar arası “Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz?' yarışması olmuÅŸtur. Okul takımları kazanmak için, genel bilgi ve kendi kültürleri dışındaki kültürlerle ilgili sorulara cevap vermelidir. Büyük bir telekomünikasyon firması tarafından destekleniyor ve bölgesel TV'de gösteriliyor, böylece yaygın olarak biliniyor ve kazanan okulun büyük bir para ödülü ve yabancı ülkeye seyahat hediyesi alacak olması dolayısıyla oldukça rekabetçi bir yarışma.