Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Üniversitelerle iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmaları – Parla, Ä°spanya

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

Üniversitelerle iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmaları – Parla, Ä°spanya

Belediye bazı üniversitelerle iÅŸbirliÄŸi yapmaya baÅŸladı ve 4 iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸması pratik olarak öÄŸrencilerle çeÅŸitli alanlarda gerçekleÅŸtirilecek araÅŸtırma projeleri geliÅŸtirme için imzalandı:

1. Parla’dakı kültürlerarası iliÅŸkiler üzerine sosyolojik çalışma: BaÅŸlangıçta ön teÅŸhis için bir gözlem merkezi olarak düÅŸünüldü ve buradan sorunlara ve belirli zorluklara kamusal politika stratejileri oluÅŸturmak istendi. Birlikte yaÅŸamak ile ilgili beÅŸ alan seçildi:

Güvenlik

Kamusal alanlar

KomÅŸuluk iliÅŸkileri

İbadet alanları

EÄŸitim

2. Kültürlerarası iletiÅŸim, yorumlama ve çeviri hizmetleri

Çeviri projesinde Arapça, Lehçe, Rusça, Çince, Ä°ngilizce vb. öÄŸrencileri var. ÖÄŸrenciler, belediye takımına entegre edilmiÅŸ bir ÅŸekilde çeviri hizmetlerini gerçekleÅŸtiriyor.

3. Halkın saÄŸlık hizmetlerini nasıl kullandığına iliÅŸkin bir çalışma

4. Parla’nın uluslararasılaÅŸması için fırsatlar.

Toplamda, bu çalışma grupları 4 takımdan gelen 41 öÄŸrenciden müteÅŸekkil ve öÄŸretmenler ve belediye görevlileri tarafından yapılan deÄŸerlendirmeye göre oldukça pozitifler. Hiç ÅŸüphesiz bu çok birçok baÅŸka ÅŸehrin imreneceÄŸi çok ilginç bir deneyim. Yeni Bologna müfredatında, üniversiteler öÄŸrencilerine pratik hayata dair ÅŸeyler vermek zorunda ve yerel konseylerle iÅŸbirliÄŸi müthiÅŸ fırsatlar sunmakta. Ama, bu hizmetlerin belediyeler tarafından iÅŸ sözleÅŸmeleriyle yerine getirilen hizmetlerin yerini alması riskinden kaçınmak çok önemlidir.

 

İletişim detayları:

Ä°nternet sitesi: http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/cooperation-agreements-with-universities