Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Kültürlerarası birlikte yaÅŸama / orta okullara entegrasyon için eÄŸitim projesi - Parla, Ä°spanya

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

Bu proje, Uluslararası Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Kültürlerarası Departman tarafından yürütülmekte olup 10 ortaöÄŸretim okulunda (8 kamu ve 2 özel) uygulanmaktadır ve 2012-2013 öÄŸretim yılında baÅŸlatılmıştır. Katılımcı yöntem kullanan her okul grubu için 3 seans mevcut. Amaçlar:

• EÄŸitim alanındaki kültürlerarası iliÅŸkilerin teÅŸvik edilmesi

• EÅŸitlik, toplumsal içerme ve dayanışma deÄŸerleri ve davranış eÄŸitimi

• Ayrımcılığın, ırkçılığın ve yabancı düÅŸmanlığı gibi tutumların engellenmesi

4 kiÅŸiden oluÅŸan disiplinlerarası gözlemciler ekibi (farklı fakültelerden öÄŸrenciler) projeyi uygulayan ve deÄŸerlendiren her bir okulda çalışmaktadır. EÄŸitim seanslarının tamamlanması üzerine gönüllülerden Kültürlerarası Birlikte YaÅŸama Gönüllüleri Ağı’na katılması rica edilir.

 

İletişim detayları:

Ä°nternet sitesi: http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/education-project-for-intercultural-coexistence-integration-in-secondary-schools