Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

EMPO Multicultural Resource Centre - Bergen, Norway

Ä°yi Uygulamalar Gençlerin EÄŸitilmesi

EMPO Çok Kültürlü UÄŸraÅŸ Merkezi - Bergen, Norveç

EMPO, empowerment’ın kısaltılmış hali, göçmenleri ve azınlık kökenden olup farklı hizmetler sunan insanlara destek vermek amacıyla kurulmuÅŸ çok kültürlü bir uÄŸraÅŸ merkezidir. Organizasyon kadınlar için bir platform ve Norveççe'lerini geliÅŸtirmek ve uygulamak isteyen çocuklar için baÅŸladı. BaÅŸlangıçta, Hıristiyan geçmiÅŸe sahip insanlara özeldi; fakat günümüzde herkese açıktır. Merkez, göçmen kökenli insanlarla ve kültürlerarası çalışmalarda 10 yıllık deneyime sahiptir. Aslında, 14 çalışandan 10'unun göçmen geçmiÅŸi var. Örgüt, aynı zamanda, 16 gönüllü, 550 katılımcı ve 52 ülkeden toplam 67 çocuÄŸu barındırıyor. Güçlendirme, yalnızca bir hedef deÄŸil, aynı zamanda bir yöntemdir. Hedef grup göçmen kökenli genç eriÅŸkinler ve teklifler katılımcıların belirttikleri ihtiyaçlara baÄŸlı. Genç yetiÅŸkinlerin her zaman yerli halkla tanışmak için kendilerini faaliyete geçirmeleri teÅŸvik edilir. EMPO, katılımcılara bilgi, iletiÅŸim ağı ve giriÅŸim baÅŸlatma ve yerel topluluklarda aktif olma ÅŸansı veriyor. EMPO personeli, göçmenlere ev sahibi toplumun kodlarını anlamalarına yardımcı olur ve okulların ve diÄŸer çevrelerin iÅŸleyiÅŸini açıklar. ÖrneÄŸin, hastane diyabet konusundaki farkındalığı arttırmak istedi; çünkü göçmenler arasında yaygındı. Hastane toplantılar düzenlemesine raÄŸmen kimseyi cezbetmedi; oysa EMPO merkezi bu etkinliÄŸe katıldığında ve organize ettiÄŸinde daha fazla insan katılım saÄŸladı.  EMPO, kadın grupları, erkek toplantıları, kurslar, tema günleri ve seminerler, danışmanlık, ebeveyn rehberliÄŸi, dil ve çalışma pratiÄŸi, kültürler arası sosyal paylaşım gibi diÄŸer giriÅŸimlerde bulunur - diyalog, karşılıklı anlayış ve deÄŸiÅŸim ve çok daha fazlası için alan yaratır.

 

İletişim detayları:

Ä°nternet sitesi: http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/education/-/asset_publisher/GF5IsymfSz41/content/bergen-norway-empo-multicultural-resource-centre?_101_INSTANCE_GF5IsymfSz41_viewMode=view/