Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Transformative Dialogue Circles - Ireland

İyi Uygulamalar Toplum Katılımı ve Yetkilendirme

DönüÅŸümcü Diyalog Çemberleri – Ä°rlanda
KolaylaÅŸtırılmış diyalog sayesinde, farklı arka planlara sahip olan insanlara (örneÄŸin paramiliter örgütlerin eski üyeleri ya da siyasi ÅŸiddete karışma riski altında olan gençler) çevrelerine hikayelerini anlatacak bir alan verilir. Bu kiÅŸiler birbirlerine güven duymadan gelirler; ancak uygulama ve alana güvenme yoluyla sürece güvenmeye teÅŸvik edilirler. Diyalog süreci; onları derin bir dinleme deneyimi aracılığıyla kendi kiÅŸisel ve topluluk yolculuklarını eleÅŸtirel bir ÅŸekilde deÄŸerlendirmeye teÅŸvik eder. Katılımın nedenleri nelerdir ve bunun kendi hayatlarına ve bundan etkilenen diÄŸer kiÅŸilerin hayatlarına ne gibi etkileri olmuÅŸtur?

TopluluÄŸa katılmayan diÄŸer üyeler de bazen soru sormaktadır ve uygulayıcının rolü; diyalog için güvenli bir alan yaratmak, ÅŸiddetin meÅŸruluÄŸuyla ilgili varsayımları sorgulamak ve meydan okumak ve diyaloÄŸun makul bir seviyede hareket etmesine (ihtiyaç olursa ara vererek) izin vermektir. Onarıcı bir vurgu vardır ve çemberler; anlaÅŸmaya varmaktan ziyade iliÅŸki kurmaya yöneliktir. Ä°nsan tecrübesine vurgu yaparak ve geçmiÅŸin acılarından öteye geçerek amaç, kiÅŸisel ve topluluk dönüÅŸümü olasılığını saÄŸlamaktır. Bu, herkesin birbiriyle "birlikte olması" deÄŸil, çatışma mirasından öteye geçme ve yeni anlaÅŸma ve olanaklar oluÅŸturma anlamına gelir. Bunun için zor sohbetler gereklidir, ancak bu daha geniÅŸ toplumsal deÄŸiÅŸimlerde yalnızca bir unsurdur.

Bu süreç, gençlerin ÅŸiddet kullanan aşırı gruplarla etkileÅŸimde bulunmalarını önlemeye yardımcı olur ve aynı zamanda eski savaÅŸçıların topluma daha iyi entegrasyonunu ve topluma yararlılı hissetmelerini saÄŸlar. Bu aynı zamanda maÄŸdurların / kurtulanların toplulukları ÅŸekillendirmedeki aktif katılımcı olma yeteneklerini kazanmaları için bir miktar umut da sunabilir.

Yukarıda genel bir fikir vermeye çalışılmıştır; ancak gerçekte çok daha karmaşık olduÄŸunu ve bu süreçte belirli grupların ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için pek çok deÄŸiÅŸken olduÄŸunu söylemek önemlidir. Süreç büyük özen, hazırlık ve yetenekli kolaylaÅŸtırmayı gerektirir.

 

Ä°letiÅŸim bilgileri:

Glencree Barış ve Uzlaşma Merkezi

Glencree

Co Wicklow

Ä°rlanda

Eamon Rafter, ÖÄŸrenme Koordinatörü

E-posta: eamon.rafter@glencree.ie

Tel: (+353) (1) 2829711

Ä°nternet sitesi: www.glencree.ie