Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

CoCoRa - Community Counteracting Radicalisation - Denmark

İyi Uygulamalar Toplum Katılımı ve Yetkilendirme

CoCoRa – RadikalleÅŸmeyi Önleyici Toplum Hareketi – Danimarka
CoCoRa projesinin ve önleyici hareketin arka planı ve mantığı aÅŸağıdaki gibidir:

AÅŸağıda sayılan yönelimler tüm Avrupa’da görülmektedir:

• Suriye iç savaşının ardından Daesh'e yönelik siyasi,dini radikalleÅŸmeye odaklanma

• Gençlerin siyasi-dini radikalleÅŸmesini, ÅŸiddet yanlılığını, militan aşırılığını ve terörizmi önlemek ve bunlara karşı koymak için artan bir hazırlık

• Bu fenomenlere cevap vermek için Avrupa’da baÅŸlatılan çeÅŸitli önleme ve müdahale stratejileri

• ÇoÄŸu çabalar mesleki kaynakları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. (ön sırada çalışanlar, uygulayıcılar, ayrıca araÅŸtırmacılar ve istihbarat servisleri vb.)

.Ancak tüm bu çabalara raÄŸmen:

• Hala giderek daha fazla genç radikalleÅŸmekte, yönlerini ve kaynaklarını Batı demokratik toplumlara karşı olan politik-dini hareketlere yöneltmektedir.

• Sivil toplumlar ve yerel topluluklar nadiren önleme stratejilerinin entegre bir parçası olmaktadır.

Bu arka planda, CoCoRa projelerinin genel hedefleri ÅŸöyledir:

• RadikalleÅŸme riskinde olan gençler için siyasi-dini radikalleÅŸmeye ve ÅŸiddet yanlısı aşırılığa karşı yerel topluluk temelli ve üretken yeni bir koruma stratejisi oluÅŸturmak.

Somut hedefler şunlardır:

• Genç insanların yetkilendirilmesi ve aktif vatandaÅŸlığa olan baÄŸlılıklarının güçlendirilmesine odaklanan bir önleme programı geliÅŸtirmek
• Ä°çeriden gelen bilgiyi, gizli görevler ve güvenilirliÄŸi kullanarak önleme programının geliÅŸtirilmesine yerel toplulukları eÅŸit ortaklar olarak dahil etmek
• Genç katılımcıları; önleme faaliyetlerinde profesyonellerle diyalog kurmak ve birlikte üretim yapmalarını saÄŸlamak üzere kültürler arası büyükelçi olarak eÄŸitmek.

Böylece, CoCora projesi:
• Siyasal-dini radikalleÅŸmeye maruz kalan gençleri eÅŸit ve aktif vatandaÅŸlık kavramını tanımaları için destekleyecektir.
• Birlikte geliÅŸtirilen önleme çabalarıyla baÄŸlantılı yaklaşımları ve yöntemleri deÄŸerlendirmek için yerel profesyoneller, uygulayıcılar ve yerel topluluklar arasındaki karşılıklı anlayış ve güvenin güçlendirilmesini saÄŸlayacaktır.
• Önleme çabalarını açık bir ÅŸekilde, eÅŸit ve aktif bir vatandaÅŸlık perspektifi ile iliÅŸkilendirmek için önleme stratejisine güçlendirme ve eÅŸitlik yaklaşımını dahil edecektir.Ä°letiÅŸim bilgileri:

Karlsgårdsvej 11, DK-3000 Elsinore, Danimarka

Margit Helle Thomsen, yönetici

E-posta: mht@mhtconsult.dk

Tel: 0045 51204858

Ä°nternet sitesi: www.mhtconsult.dk