Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Back on Track - Ministry of Social Affairs and Integration Department of the Prison and Probation Service - Copenhagen and Aarhus, Denmark

İyi Uygulamalar Toplum Katılımı ve Yetkilendirme

Geri Ä°zleme – Sosyal Ä°ÅŸler Bakanlığı ve Hapishane ve Åžartlı Tahliye Servisi Entegrasyon Departmanı – Kopenhag ve Aarhus, Danimarka
“RadikalleÅŸmeden UzaklaÅŸma -  Geri Ä°zleme” (BOT), Danimarka cezaevlerinde terör suçlarından cezalandırılan ve cezaevinde radikalleÅŸme ve istihdam yaratmak için tehdit oluÅŸturan artan tutuklu sayısını hedef almak için tasarlandı. BOT, Sosyal Ä°ÅŸler Bakanlığı ve Hapishane ve Åžartlı Tahliye Servisi Entegrasyon Departmanı’nın Avrupa BirliÄŸi tarafından finanse edilen ikinci projesidir. BOT, 2009'da düzenlenen "RadikalleÅŸmeden UzaklaÅŸma - Hedefli Müdahale" (DTI) pilot projesinde olduÄŸu gibi, kiÅŸisel bir rehberlik ÅŸeması olarak tasarlandı ve okullar, polisler, belediyeler ve sosyal hizmetler gibi Danimarka yerel aktörleriyle iÅŸbirliÄŸi geleneÄŸini izledi.  Dolayısıyla DTI; Danimarka Güvenlik ve Ä°stihbarat Servisi, DoÄŸu Jylland Polisi, Kopenhag ve Aarhus Belediyeleri ile yerel düzeyde iÅŸbirliÄŸi yaptı.

BOT'un temel faaliyeti, aşırılıkçı veya terörist motivasyonla suç iÅŸleyen mahkûmlarla birlikte çalışacak rehberlerin eÄŸitimi ve bu rehberlere koçluk saÄŸlamasıdır. Bununla birlikte, BOT, aşırılıkçılığı geniÅŸ anlamda; saÄŸcı, solcu, dini veya diÄŸer ÅŸiddet yanlısı aşırılıkları içeren ve en önemlisi nefret suçu (algılanan etnik köken, siyasi / dinsel ikna veya cinsel yönelime dayalı olarak) kapsamına giren aksiyonlar olarak tanımlar. Ayrıca, BOT, önleyici bir sosyal hizmet perspektifi izleyerek, aşırılık yanlısı suçlardan ceza almayan ancak radikalleÅŸmeye karşı savunmasız kabul edilen tutukluları da ele almaktadır.

Rehberler ve rehber antrenörleri; sosyal hizmet uzmanları, cezaevi personeli, polis, avukat veya futbol stadyumu muhafızları gibi profesyonel arka planlardan gelir. Esas olarak Danimarka Hapishanesi ve Åžartlı Tahliye Hizmeti’nin mevcut rehber havuzundan seçilmiÅŸ ve gençliÄŸe olumlu hizmet sunma alanında motive olmuÅŸ "baÄŸlantısal iÅŸçiler"dir.

Metodolojik açıdan bakıldığında, BOT, rehberlerden ders alan kiÅŸilerin diyalog tekniklerini, günlük yaÅŸam ile baÅŸa çıkma stratejilerini ve çatışma yönetimi becerilerini güçlendirir. Rehberlik hizmeti; müÅŸterinin kiÅŸisel durumunu, varlıklarını, risklerini ve sosyal geçmiÅŸini göz önünde bulunduracak ÅŸekilde özel olarak tasarlanır.

BOT’un özellikle umut verici yönü; sektörler arası iÅŸbirliÄŸine dayanması ve aile ve toplum aÄŸlarını rehberliÄŸe entegre etmesidir.

Gelecek için planlar, BOT yaklaşımının daha da yaygınlaÅŸtırılması ve uluslararası pratik takasının devam edilmesi hedefini içerir.

 

Ä°letiÅŸim bilgileri:

E-posta: MarieLouise.Jorgensen@kriminalforsorgen.dk

Ä°nternet sitesi: http://www.kriminalforsorgen.dk/English-29.aspx