Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

EXIT-Almanya, Berlin

Aşırı saÄŸ hareketinden ayrılmak ve yeni bir hayata baÅŸlamak isteyen bireylere yardım eden bir giriÅŸimdir. Almanya’da böyle teÅŸebbüsü baÅŸlatan ilk olarak EXIT-Almanya, dünyada radikalleÅŸmeyi sonlandırma ve çıkış-desteÄŸi vermede en deneyimli ve baÅŸarılı programları bünyesinde barındırır. EXIT-Almanya, farklı geçmiÅŸlere sahip bireylerle birlikte daha çok aşırı radikal sosyal çevreden gelen (grup liderleri, teröristler, parti liderleri) insanlara bulundukları hareketten ayrılmalarına, sahada yeni yöntemler ve programlar geliÅŸtirilmesine aralıksız olarak yardım etmektedir. EXIT-Almanya, bireylere bulundukları saÄŸcı ortamlar dışında, yeni bakış açıları kazanmak için saÄŸcı radikal çevrelerini bırakmak isteyen bireylere yardım eder. Ä°liÅŸkileri düzenleyip, pratik yardımlarda bulunmakta ve kiÅŸisel güvenlik, sosyal sorunlar ve bireyin yeniden deÄŸerlendirilmesiyle ilgili konularda soruları cevaplamaktadır. EXIT-Almanya, radikalleri çevrelerini terk eden bireyleri aktif olarak arayışta bulunmaz; alandan ayrılma giriÅŸimi bireylerin kendilerinden gelmelidir. Ä°steyenler telefon, e-posta, kısa mesaj ve mektup yoluyla ulaÅŸabilmektedirler. “Çıkış”, eski ideolojinin yerini ciddi bir düÅŸünce geldiÄŸinde, yeniden deÄŸerlendirme ve meydan okuma gerçekleÅŸtiÄŸinde baÅŸarılı kabul edilir. Bu yüzden “çıkış” bir partiden ya da gruptan ayrılmadan daha fazlasını ifade eder. Ä°fade estetiÄŸini deÄŸiÅŸtirmenin ve ÅŸiddetten sakınmanın ötesine de geçmektedir. Çıkış, önceki hareketlerin amaçları ve ana ideolojileri ortadan kalktığında baÅŸarılı olur. EXIT-Almanya, saÄŸcı aşırıcılığından etkilenen ailelere danışmanlık yapar ve hassas durumları analiz eder. Fırsatları mümkün kılmak ve acizlik, kaygı durumlarını önlemek için yeni senaryolara yaratılmaktadır. Keza, aile üyeleri de mevcut ortamlardan kurtarılmaktadır. Önceki aşırı saÄŸcılarla temas kurarak, saÄŸcı ergenlerin harekete dahil olmalarını önlemek için motive etme sürecine eÅŸlik edilir. Yerel öÄŸretmenlerle, polisle, kurumlarla, bireylerle ve tavsiyeye ihtiyaç duyan herkese danışmanlık ederek onlarla birlikte çalışılır. Ayrıca radikalleÅŸmeyi sonlandırma ve iliÅŸkinin kesilmesiyle ilgili program ve stratejileri oluÅŸturmada kuruluÅŸ, topluluk, hükümet ve bireylere danışmanlık yapılmaktadır. Dortmund gibi büyük ÅŸehirlerin yanında Dahme-Spreewald gibi daha küçük belediyelerle de olmak üzere –ulusal ve uluslararası- çalışmalar yapılmaktadır. Danışmanlık, bireysel deÄŸerlendirmeler ile stratejilerin, projelerin oluÅŸturulması ve uygulanması arasında dağılım göstermektedir.

 

Ä°letiÅŸim bilgileri:

Ebertystr.46

10249 Berlin

Almanya

Dr Bernd Wagner

E-posta: bernd.wagner@exit-deutschland.de

Fabian Wichmann

E-posta: fabian.wichmann@exit-deutschland.de

Ulrike Fliess

E-posta: ulrike.fliess@exit-deutschland.de

 

Tel: (+49) (0) 30 420 18 690

Tel: (+49) (0) 177 2404806

Ä°nternet sitesi: http://www.exit-deutschland.de/english/